fb-pixel
Proč se jmenujeme ZŠ Poznávání

Proč se jmenujeme ZŠ Poznávání

Občas se stane, že jméno naší školy někdo zkomolí a namísto základní škola Poznávání nás přejmenuje na základní škola Poznání.  Zrovna v únoru 2019 se to stalo v článku jednoho celorepublikového deníku.

Ano, byli jsme rádi, že se o nás píše, ale kdyby si nás nějaký čtenář chtěl najít na internetu, byl by neúspěšný. Slovo poznání je lidem možná bližší a slýcháme ho častěji než slovo poznávání. My jsme se ale rozhodli, že se chceme jmenovat základní škola Poznávání.

Důvod?

Poznání je dokonané. Něco jsme se dozvěděli, něčemu jsme porozuměli, pochopili jsme.

Ve škole s našimi žáky si ale přejeme poznávat denně, společně se učit, ukazovat si, že jde o nikdy nekončící proces, že se stále máme co dozvídat, že objevování nového nás baví. Chceme podněcovat žáky, aby přemýšleli, hledali řešení všelijakých úloh a problémů. Těšíme se, jak se budeme učit společně s nimi a vzájemně se budeme obohacovat.

Proto se jmenujeme ZŠ Poznávání. Slyšíte v tom slově neukončenost? Je to proces, který plyne a konec je v nedohlednu.

Konec v nedohlednu… To může někdy znít děsivě. Ale jindy to může být VÝZVA. A my ji přijímáme. Proto jsme základní školu Poznávání založili.

Lenka Krejčová

Pan Ponožka v akci aneb naše novoroční setkání s předškoláky

Pan Ponožka v akci aneb naše novoroční setkání s předškoláky

V sobotu 12. ledna jsme se poprvé setkali s budoucími prvňáčky naší školy. Už několik minut před desátou dorazili první rodiče s dětmi, postupně se k nám přidalo ještě několik rodin.

Na začátku všechny přivítala zakladatelka naší školy Lenka Krejčová, představila školu, její koncepci i část týmu – druhou zakladatelku školy Zuzanu Hladíkovou, učitelku budoucích prvňáčků Janu BrodskouJanu Pechancovou z našeho centra podpory a poradenství.

Hlavní hvězdou setkání byl však vedle dětí a rodičů pan Ponožka. Provázel předškoláky plněním úkolů, podporoval je při práci a nakonec jim rozdal i odměny – tužky a pracovní sešity o první pomoci.

Ústředním tématem celého dopoledne byla zima, sníh, sněhuláci. Veškeré učení tak bylo propojeno se zkušenostmi dětí. Děti se učily a procvičovaly spontánně, přirozeně, v kontextu svých dosavadních znalostí.

Témata na sebe bezprostředně navazovala – čtení, psaní, počítání i informace ze společenskovědních či přírodovědných oborů si děti osvojovaly zcela nenuceně, s pocitem, že se baví a užívají si hezké dopoledne.

Jana Brodská spolu s panem Ponožkou děti vedla při plnění rozmanitých úkolů zaměřených na dovednosti, které jsou důležité pro osvojení čtení, psaní a počítání v 1. třídě. Děti trénovaly a rozvíjely fonematické povědomí, zrakové vnímání, předčíselné představy, grafomotoriku a verbální schopnosti. Všichni jsme se od sebe navzájem učili, společně přemýšleli a poznávali.

Po úspěšném splnění všech úkolů a dobré svačině dostaly prostor dotazy rodičů a sdílení zkušeností.

Děkujeme, že jste s námi strávili kus soboty, a těšíme se na vás na dalších akcích, třeba hned na našem kurzu pro předškoláky.

Zuzana Hladíková

Novoroční setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

Novoroční setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

Zaujala vás koncepce naší školy? Chtěli byste vědět více? Přijďte za námi! Srdečně vás zveme na ukázkové „vyučování“, kde si společně se svými dětmi zkusíte, jak bude probíhat výuka v naší škole.

KDY?       v sobotu  12. 1. 2019 od  10.00 do 13.30 hod
KDE?       DYS-centrum Praha, z. ú., Stejskalova 192/9, Praha 8

CO PRO VÁS MÁME PŘIPRAVENO?

  • Trochu čtení, trochu psaní, trochu matematiky – vše tak, aby to vaše děti bavilo.
  • Řešení záhad, plnění „bojových úkolů“ a zábavu a legraci.
  • Učení, při kterém si budeme klást otázky, přemýšlet, poznávat a hledat společně informace.
  • Ukážeme si, jak dětem poskytovat zpětnou vazbu, aniž by musely dostávat známky, aniž by musely být hodnoceny, aniž by musely soutěžit.
  • Rodiče budou moci s poradenskými pracovníky konzultovat, jak své dítě na školu připravit a zda, co a jak s ním trénovat.
  • Poradíme vám, jaké pomůcky používat při přípravě budoucího prvňáčka.
  • Budeme se věnovat všem otázkám, na které hledají rodiče předškoláků odpovědi (co čekat u zápisu?, co se změní po nástupu do školy?, je mé dítě do školy dostatečně připravené? apod.).

KDO SE ZA NÁS SETKÁNÍ ZÚČASTNÍ?

  • Učitelka prvního stupně ZŠ, která stála na počátku školní docházky již stovek dětí.
  • Dětské psycholožky, které mají bohatou zkušenost s dětmi před nástupem do školy, věnují se problematice školní zralosti, mají zkušenosti z různých škol napříč Prahou i přilehlým okolím.
  • Speciální pedagožka, která pracuje s předškoláky i s dětmi, jimž byl udělen odklad školní docházky.

CHCETE O AKCI ZVĚDĚT VÍCE? Napište nám na e-mail info@skolapoznavani.cz nebo zavolejte na  tel. 732 643 901.

MÁTE CHUŤ PŘIJÍT SE PODÍVAT? Zarezervujte si místo na e-mailu info@skolapoznavani.cz

Lenka Krejčová

Hledáme prostory

Hledáme prostory

Naši ZŠ Poznávání připravujeme již mnoho let. Už ani neumíme říci, kdy jsme se poprvé rozhodli, že školu založíme, ale ta potřeba se ukazuje jako čím dál naléhavější. V současné době máme jasnou vizi, koncepci vzdělávání, strukturu školy, personální obsazení školy pro první školní rok, ale… naléhavě hledáme prostory.

Letos v dubnu jsme po půlročním vyjednávání byli před podpisem smlouvy o pronájmu. Vše vypadalo velmi optimisticky, ale pak se v instituci, s níž jsme jednali, změnily některé osoby ve vedení. Náhle nám bylo řečeno, že se o pronájmu dohodli s někým jiným… Takže jsme po mnoha měsících stáli znovu na začátku.

Plány, že v září 2018 školu otevřeme, se rozplynuly jako pára nad hrncem. Těžko vyjádřit, jak jsme se cítili. Společné odhodlání a myšlenka, že „co nás nezabije, to nás posílí“, nás donutily nevzdat se a znovu začít jednat.

Pokud byste měli jakýkoli tip na prostory na území hlavního města Prahy, které by byly pro školu využitelné, budeme za něj vděční.

A bonus navíc – jestli uvažujete, že by se vám líbilo nechat své děti vzdělávat v naší škole, a pomůžete nám prostory získat, nabízíme vám školné zdarma.

Lenka Krejčová

Proč zakládáme školu?

Ve školství se pohybujeme celý život – nejprve jako žákyně základních, střední a vysokých škol, pak jako učitelky, psycholožky i vedoucí a organizátorky volnočasových aktivit pro děti. Baví nás s dětmi a dospívajícími poznávat svět kolem sebe, společně se učit, provázet je při objevování nových dovedností i osvojování nových znalostí. Vnímáme školství jako velmi dynamickou a pestrou oblast, v níž je stále co měnit a zlepšovat.

Na druhou stranu jsme za svoji kariéru nesčetněkrát potkaly žáky základních a středních škol, kteří ztratili veškerou motivaci k učení, školu vnímali jako nutné zlo, učitelé pro ně byli bytosti zcela odtržené od každodenního života i od skutečného stavu poznání. Dokonce si troufáme říci, že některým našim žákům a klientům škola významně zkomplikovala život, způsobila traumata, poškodila jejich vývoj, vyvolala odpor k jakémukoli učení.

Instituce školy je dnes nepostradatelnou součástí vyspělé civilizace. Marně budeme vzpomínat na domácí učitele, nebo mistry, kteří měli svou vlastní skupinku učedníků. Chceme vytvořit školu, která odráží skutečný svět, v němž žáci žijí a do kterého mají jednou vstoupit coby vzdělaní a samostatní dospělí.

Školu, která bude rozvíjet přemýšlení, bude ukazovat žákům, jak mají informace chápat v souvislostech, jak mají řešit problémy. Školu, do které se budou těšit, kde se budou navzájem učit, a to nejen společně se svými učiteli, ale také s dalšími odborníky a s rodiči.

Chceme školu, která bude centrem poznání, která bude úzce propojená s vědou, pracovním trhem i každodenním životem. Taková škola nám chybí, proto ji zakládáme.

 

Lenka Krejčová

3 tipy, jak pracovat s předškoláky

3 tipy, jak pracovat s předškoláky

Také se vám zdá, že je to jen chvíle, co vaše dítě nastoupilo do mateřské školy, a teď je z něho předškolák? Před nástupem do školy se můžete společně věnovat rozvoji předškolních dovedností a významně mu tak usnadnit první dny a měsíce ve škole.

TIP 1 – TÝDENNÍ PLÁNOVÁNÍ

Společně vytvořte týdenní rozvrh aktivit, které vaše dítě každý den absolvuje, a umístěte ho na dobře viditelné místo (lednice, nástěnka). Dítě tak získá přehled o svém volném čase a také se bude účastnit plánování mimořádných aktivit (oslavy, výlety).

TIP 2 – DOMÁCÍ PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Do rozvrhu zahrňte i domácí předškolní přípravu, které se budete věnovat vždy v určité dny. Pokud nemáte doporučení od logopeda nebo speciálního pedagoga, vyhraďte si na práci 2 až 3 dny v týdnu v rozsahu 15 až 20 minut.

TIP 3 – KONTROLA PRÁCE

Hovořte se svým dítětem o tom, proč je důležité jakoukoliv práci kontrolovat, co všechno kontrolujeme a jaké jsou způsoby kontroly. Každý úkol před jeho ukončením společně projděte a proveďte kontrolu podle předem naplánovaného postupu.

Ať se vám v přípravě na školu daří!

Zuzana Hladíková