fb-pixel

Harmonogram školního týdne:

9.00‒9.20

9.30‒11.00

11.00‒11.15

11.15‒12.45

12.45‒13.30

13.30‒15.00

15.00‒16.30

PO

komunitní kruh

ČJ

MAT

svačina

ČJ

MAT

oběd

VV

VV 3. ročník

družina

          9.00‒10.30

10.30‒10.45

10.55‒11.40

11.50‒12.30

12.30‒12.45

13.30‒14.15

14.15‒16.30

ÚT

ČJ

ČJ

svačina

TV

ČJ

komunitní kruh

AJ 3. ročník

družina

ST

komunitní kruh

AJ

AJ

svačina

DV

HVA

workshopy

9.00‒9.45

9.55‒10.45

10.45‒11.00

11.00‒11.15

11.15‒12.45

13.30‒14.15

14.15‒16.30

ČT

ČJ

TV

svačina

komunitní kruh

MAT

MAT

ČJ

družina

komunitní kruh

ČJS

ČJS

svačina

PV

ČJ

čtenářský klub

umělecké / přírodovědné / sportovní dny – expedice

Každý týden máme i tzv. umělecký den / expedici. Věnujeme se tvořivým a poznávacím aktivitám ve škole (tvoření, výtvarné, hudební a pohybové činnosti, setkání s významnými lidmi z různých oborů a profesí) i návštěvám muzeí, galerií a divadel či exkurzím.

Základní škola „Poznávání“ s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.