fb-pixel

Výukové bloky aneb harmonogram dne

Pondělí – čtvrtek:

8.00 – 8.40: ranní družina

9.00 – 9.20: komunitní kruh

9.30 – 11.00: 1. výukový blok

11.15 – 12.45: 2. výukový bok

12.45 – 13.30: oběd a relaxace

13.30 – 15.00: 3. výukový blok

 

 

Pátek:

8.00 – 8.40: ranní družina

9.00 – 9.20: komunitní kruh

9.30 – 12.45: expedice*

 

*Pátek je vždy jiný. Pořádáme expedice nebo výpravy za poznáním, workshopy, semináře a jiné podobné aktivity související s měsíčním tématem. Současně je to den, kdy probíhá souběžně s aktivitami integrovaná výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím

 
  • Výukové bloky kombinují osvojování znalostí, dovedností i klíčových kompetencí z českého a anglického jazyka, matematiky, tělesné výchovy, výtvarné výchovy, pracovní výchovy a hudební výchovy. To vše je doplňováno o diskuse a aktivity, které s učivem souvisejí, ale současně jej významně přesahují (tzv. průřezová témata).
  • Cíle výuky i její obsah korespondují s měsíčními tématy.
  • Jednotlivé bloky nazýváme jazykové poznávání, početní poznávání, tvořivé a umělecké poznávání, neboť se vyučovací předměty často navzájem kombinují a obohacují.
  • V rozvrhu každé třídy je také blok nazývaný ROZpoznávání, který znamená ROZmotání toho, čemu nerozumím; ROZjezd toho, čemu se chci nově věnovat; ROZvoj toho, co mě zajímá.
  • V třetím výukovém bloku probíhá převážně výuka starších žáků, kteří mají více hodin povinné výuky, a to jen některé dny v týdnu.