fb-pixel

Co si myslí naši učitelé o ZŠ Poznávání 

Proč si naši učitelé vybrali ZŠ Poznávání? Co se jim u nás líbí a čeho si na naší škole cení? 

Olga Štefanová, učitelka Na naší škole pracuji ráda, protože ji tvoří šikovné děti a inspirativní kolegové. Oceňuji vstřícný přístup vedení školy a možnost uplatnění alternativních a kreativních výukových metod a postupů. Velkou oporou je možnost využití Centra podpory a poradenství přímo v sídle školy.

Kamila Plísková, tandemová učitelka Velmi vítám školní plán a rozvrh, který můžeme uzpůsobit aktuálnímu dění, počasí, náladě a měsíčním tématům, ranní kruhy a 90minutové výukové bloky. S dětmi tak máme čas propojovat předměty a dávat probíraná témata do kontextu. Učím tu ráda i proto, že tu máme vstřícné vedení a milé kolegy a kolegyně. A to nejen ty, kteří učí dopoledne, ale i ty, kteří to za nás přebírají v rámci Odpoledního klubu.

Anna Svatoňová, učitelka Vybrala jsem si ZŠ Poznávání, protože mě velmi nadchl její přístup k dětem, který neškatulkuje, ale podporuje každého jedince. Jsem ráda, že dětem mohu poskytovat zpětnou vazbu a plánovat s nimi jejich další cestu, a ne je číslovat na škále od 1 do 5.

Jan Pevný, učitel Práce v ZŠ Poznávání mi osobně přináší radost, která jde ruku v ruce s velkou mírou odpovědnosti za učební proces a směřování dětí. Škola je pro mě prostorem, kde se potkávají světy dětí a dospělých. Vnímám a slyším od dětí, že je těší chodit do školy a že se těší na nové výzvy, a to je pro mě vůbec nejzásadnější zpětnou vazbou. Dospělí (učitelky, vedení, rodiče) si zase pomáhají, podporují se navzájem a otevřeně mezi sebou komunikují. 

Hlavní vizí školy je vést děti k osvojování klíčových kompetencí. Sdílím v souladu s hodnotami školy, že dětem v rychle se měnícím světě pomůže namísto memorování a znalostí spíše důraz na hledání vhodných odpovědí a řešení, znalost vlastních silných a slabých stránek a vnímání souvislostí napříč předměty.

Anna Vajdová, tandemová učitelka Na naší základní škole pracuji moc ráda. Je zde přátelské prostředí, mezi žáky a učiteli panují dobré vztahy. Nikdo z nás se nemusí bát na nic zeptat, protože jak nám, tak i dětem, je vždy poskytnuta dobrá rada nebo pomoc.

Lucie Gutkaisová, průvodkyně Odpoledního klubu I když jsou některé dny náročné, práce ve škole mě naplňuje a baví. Zejména proto, že vidím neustálé pokroky jak u jednotlivých žáků, tak v celkovém fungování školy. Zároveň vím, že tady na žádný problém nejsem sama a je to má první práce, kde jsou oceňované i malé úspěchy. A když se někdo z vedení zeptá, jak se mám, opravdu ho to zajímá.