fb-pixel

Navzdory zavřeným školám a celkové komplikované situaci, v níž jsme se ocitli, stále hledáme cesty, jak zůstat s dětmi i rodiči co nejvíce v kontaktu. Zároveň usilujeme o rovnováhu mezi tím, abychom dali rodinám dostatek podpory a vzdělávacích materiálů, ale současně je přespříliš nezatížili. To totiž vnímáme jako klíčové pro zvládnutí situace, která může trvat i několik týdnů či měsíců. Proto jsme si stanovili několik principů, jak chceme jako škola nyní fungovat.

Plán a struktura

Chceme zachovat maximum postupů, které aplikujeme v průběhu běžného režimu. Proto radíme dětem a rodičům vytvořit si plán a v něm čas vyhrazený školním aktivitám, kdy se budou společně či samostatně věnovat úkolům a projektům, které dostanou. Strukturu si hlídají i paní učitelky – úkoly posílají vždy začátkem týdne a v pravidelných, předem stanovených časech jsou dětem k dispozici online. Množství úloh z jednotlivých studijních oblastí se snaží nastavit tak, aby bylo zvládnutelné. Stále by to měla být pro děti trochu výzva, ale současně by měly mít z učení radost. Pomáhá to rodičům i dětem.  

Jde-li to, jděte ven 

Jsme laboratorní škola, proto chceme, aby děti i nadále získávaly podněty nejen z učebnic. Posíláme inspirace na smysluplné výukové weby, zajímavé dokumenty, které se pojí s měsíčním tématem, on-line galerie, které zpřístupnily své sbírky apod. Vytváříme pro děti úkoly, které se mají plnit venku, ale zároveň respektují pravidla nesdružování se. Chceme děti dostávat do přírody, na čerstvý vzduch, aby se co nejvíce učily v součinnosti se skutečným světem. Cílem je, aby si samy zkoušely nejrůznější činnosti, měly příležitost pozorovat svět kolem sebe, prozkoumávat, zaznamenávat, na co přišly, zažívat objevy a překvapení.   

Učíme se společně, učíme se od sebe navzájem 

Pro učitele a školu je aktuální situace stejně nová jako pro rodiče a děti. Bereme to jako příležitost ukázat si jeden z důležitých principů naší školy – učíme se společně, sdílíme nápady, inspirujeme se, jak si poradit s různými komplikacemi. Je to proces, na kterém neustále pracujeme a zlepšujeme ho. Učivo dětem nepředkládáme jako hotové informace, ale jako příležitost pro zkoumání. A také my ve škole dáváme najevo, co je pro nás nové, nač si zvykáme a co se učíme: ze dne na den jsme začali natáčet videa (podívejte se na náš Youtube kanál), která mají ulehčit rodičům při výuce, sdílíme informace online bez okamžité zpětné vazby od dětí, zda výkladu rozumí, co je ještě zajímá a tak dále. 

Jsme tu pro děti i rodiče

Komunikační platforma Edookit, jejímž prostřednictvím rodičům každý týden posíláme plán výuky a maximum podpůrných materiálů a pracovních listů, je určena i pro komunikaci ze strany rodičů. Pružně reagujeme na dotazy a individuální potřeby.  

Zároveň všechny paní učitelky mají konzultační hodiny přes WhatsApp a/nebo Skype. Je to důležitá individuální podpora každého žáka. Udržujeme tak vztahy s dětmi, které díky tomu vědí, že škola je tu pro ně, že v učení nejsou samy. Pocit sounáležitosti budujeme i díky třídním WhatsApp skupinám, kde rodiče diskutují, sdílí zážitky z výuky dětí, radosti i frustrace.

Individuální komunikace, individuální plán

Pokud kdokoli z jakéhokoli důvodu nemůže plnit zadané úkoly, řešíme to. Individuální přístup podle schopností a možností dětí i rozvoj jejich potenciálu patří k našim klíčovým hodnotám, které se snažíme dennodenně uplatňovat i v běžné výuce. Stále, i na dálku jsme samozřejmě otevřeni nastavení spolupráce tak, jak si situace žádá.    

Zpětná vazba od dětí  

Naše škola staví na sebehodnocení a sebeřízení – naše děti se od první třídy učí stanovovat si své studijní cíle a reflektovat, jak se jim učení daří, případně s čím potřebují pomoci. To chceme zachovat i ve stávajícím režimu domácího samostudia. Proto děti vždy v pátek buď samy napíšou učitelům, jak si v daném týdnu vedly, nebo nadiktují své hodnocení rodičům. Psát mohou přes Edookit či sdělení napsat na papír, který rodiče pošlou jako fotografii. 

Máme za sebou první týdny v tomto režimu. Každému vyhovuje jiný styl, intenzita kontaktu se školou i kanál pro komunikaci, ale celkově se ukazuje, že systém je funkční a praktický. Děkujeme proto moc dětem i rodičům za snahu, píli, reflexi, ochotu být v tom s námi i za všechny krásné, dojemné fotky dětí z dobrodružné cesty za poznáváním.