fb-pixel

V sobotu 12. ledna jsme se poprvé setkali s budoucími prvňáčky naší školy. Už několik minut před desátou dorazili první rodiče s dětmi, postupně se k nám přidalo ještě několik rodin.

Na začátku všechny přivítala zakladatelka naší školy Lenka Krejčová, představila školu, její koncepci i část týmu – druhou zakladatelku školy Zuzanu Hladíkovou, učitelku budoucích prvňáčků Janu BrodskouJanu Pechancovou z našeho centra podpory a poradenství.

Hlavní hvězdou setkání byl však vedle dětí a rodičů pan Ponožka. Provázel předškoláky plněním úkolů, podporoval je při práci a nakonec jim rozdal i odměny – tužky a pracovní sešity o první pomoci.

Ústředním tématem celého dopoledne byla zima, sníh, sněhuláci. Veškeré učení tak bylo propojeno se zkušenostmi dětí. Děti se učily a procvičovaly spontánně, přirozeně, v kontextu svých dosavadních znalostí.

Témata na sebe bezprostředně navazovala – čtení, psaní, počítání i informace ze společenskovědních či přírodovědných oborů si děti osvojovaly zcela nenuceně, s pocitem, že se baví a užívají si hezké dopoledne.

Jana Brodská spolu s panem Ponožkou děti vedla při plnění rozmanitých úkolů zaměřených na dovednosti, které jsou důležité pro osvojení čtení, psaní a počítání v 1. třídě. Děti trénovaly a rozvíjely fonematické povědomí, zrakové vnímání, předčíselné představy, grafomotoriku a verbální schopnosti. Všichni jsme se od sebe navzájem učili, společně přemýšleli a poznávali.

Po úspěšném splnění všech úkolů a dobré svačině dostaly prostor dotazy rodičů a sdílení zkušeností.

Děkujeme, že jste s námi strávili kus soboty, a těšíme se na vás na dalších akcích, třeba hned na našem kurzu pro předškoláky.

Zuzana Hladíková