fb-pixel

Následující organizace a periodika nás podporují už od dob, kdy jsme o škole teprve mluvili a spřádali plány na její vznik. Společně sdílíme vše, co budování školy přináší, a pracujeme na společných projektech.

Laboratorní škola Labyrinth. Labyrinth je první laboratorní škola v ČR. Byli jsme u toho, když vznikala, a zůstáváme v intenzivním kontaktu. Labyrinth nás podporuje a pomáhá nám a my se těšíme, až budeme budovat společnou síť laboratorních škol v ČR a ukážeme školskému systému, že toto je relevantní alternativa tradičního vzdělávání.

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jedna ze zakladatelek je zaměstnankyní katedry psychologie FF UK. Její kolegové, obzvlášť ti, kteří se věnují pedagogické a školní psychologii, vznik školy aktivně podporují. PhDr. Václav Mertin, dlouholetý člen katedry, jako ambasador zaštiťuje naši školu.

DYS-centrum Praha, z. ú. DYS-centrum je organizací, která založila „ZŠ Poznávání“ , s. r. o. Pracují v něm obě zakladatelky. Při práci s klienty jsme si uvědomily, že chceme založit školu, která bude jiná, která nedbá na škatulkování a známkování, která bere v potaz, že každý se učí jinak a má svůj potenciál, který musíme nalézt a využít.

The Feuerstein Institute. Organizaci založil prof. Reuven Feuerstein, významný dětský psycholog, jehož teorie i aplikace (instrumentální obohacování, dynamická diagnostika LPAD) nás dlouhodobě inspirují v naší práci s dětmi i dospívajícími.

Autorizované tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina. ATC jako odborná organizace pořádá kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacování a kurzy dynamického vyšetření LPAD. Většina z nás byla v ATC v minulosti vyškolena, některé z nás tam v současné době vedou kurzy.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. ČOSIV je nezisková organizace, která se intenzivně věnuje podpoře inkluzivního vzdělávání v ČR. Sdílíme názory na inkluzi, vzájemně se podporujeme a spolupracujeme.

Center for Studies on Inclusive Education. CSIE je britská charitativní organizace, se kterou jsme spolupracovali v několika projektech. Sdílíme názory i vize týkající se inkluzivního vzdělávání.

Časopis Řízení školy. V časopise příležitostně publikujeme, získáváme z něj cenné informace o vedení školy, jsme v kontaktu s redakcí i mnohými autory.

Časopis Školní poradenství v praxi. V časopise publikujeme a jedna ze zakladatelek školy je jeho odbornou editorkou. Ve článcích nacházíme cenné informace i inspiraci pro práci se žáky.

Spřátelený coworkingový prostor Pracovna a Laskafe sídlící naproti škole, kde se konají většinou naše Rodičovské kavárny.

Základní škola  Poznávání s.r.o.  / IČ: 064 58 351  / ID datové schránky: mvwrmbr  / telefon: 704 817 378  / e-mail: info@skolapoznavani.cz  / web: www.skolapoznavani.cz  /  číslo bankovního účtu: 2801409817/2010.