Následující organizace a periodika nás podporují už od dob, kdy jsme o škole teprve mluvili a spřádali plány na její vznik. Společně sdílíme radosti i strasti související se vznikem školy a pracujeme na společných projektech.

Autorizované tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina. ATC jako odborná organizace pořádá kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacování a kurzy dynamického vyšetření LPAD. Většina z nás byla v ATC v minulosti vyškolena, některé z nás tam v současné době vedou kurzy.

Center for Studies on Inclusive Education. CSIE je britská charitativní organizace, se kterou jsme spolupracovali v několika projektech. Sdílíme názory i vize týkající se inkluzivního vzdělávání.

Časopis Řízení školy. V časopise příležitostně publikujeme, získáváme z něj cenné informace o vedení školy, jsme v kontaktu s redakcí i mnohými autory.

Časopis Školní poradenství v praxi. V časopise publikujeme a jedna ze zakladatelek školy je jeho odbornou editorkou. Ve článcích nacházíme cenné informace i inspiraci pro práci se žáky.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. ČOSIV je nezisková organizace, která se intenzivně věnuje podpoře inkluzivního vzdělávání v ČR. Sdílíme názory na inkluzi, vzájemně se podporujeme a spolupracujeme.

DYS-centrum Praha, z. ú. DYS-centrum je organizací, která založila „ZŠ Poznávání“ , s. r. o. Pracují v něm obě zakladatelky. Při práci s klienty jsme si uvědomily, že chceme založit školu, která bude jiná, která nedbá na škatulkování a známkování, která bere v potaz, že každý se učí jinak a má svůj potenciál, který musíme nalézt a využít.

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jedna ze zakladatelek je zaměstnankyní katedry psychologie FF UK. Její kolegové, obzvlášť ti, kteří se věnují pedagogické a školní psychologii, vznik školy aktivně podporují. PhDr. Václav Mertin, dlouholetý člen katedry, jako ambasador zaštiťuje naši školu.

Laboratorní škola Labyrinth. Labyrinth je první laboratorní škola v ČR. Byli jsme u toho, když vznikala, a zůstáváme v intenzivním kontaktu. Labyrinth nás podporuje a pomáhá nám a my se těšíme, až budeme budovat společnou síť laboratorních škol v ČR a ukážeme školskému systému, že toto je relevantní alternativa tradičního vzdělávání.

The Feuerstein Institute. Organizaci založil prof. Reuven Feuerstein, významný dětský psycholog, jehož teorie i aplikace (instrumentální obohacování, dynamická diagnostika LPAD) nás dlouhodobě inspirují v naší práci s dětmi i dospívajícími.

Základní škola „Poznávání“ s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.