fb-pixel

Ve školství se pohybujeme celý život – nejprve jako žákyně základních, střední a vysokých škol, pak jako učitelky, psycholožky i vedoucí a organizátorky volnočasových aktivit pro děti. Baví nás s dětmi a dospívajícími poznávat svět kolem sebe, společně se učit, provázet je při objevování nových dovedností i osvojování nových znalostí. Vnímáme školství jako velmi dynamickou a pestrou oblast, v níž je stále co měnit a zlepšovat.

Na druhou stranu jsme za svoji kariéru nesčetněkrát potkaly žáky základních a středních škol, kteří ztratili veškerou motivaci k učení, školu vnímali jako nutné zlo, učitelé pro ně byli bytosti zcela odtržené od každodenního života i od skutečného stavu poznání. Dokonce si troufáme říci, že některým našim žákům a klientům škola významně zkomplikovala život, způsobila traumata, poškodila jejich vývoj, vyvolala odpor k jakémukoli učení.

Instituce školy je dnes nepostradatelnou součástí vyspělé civilizace. Marně budeme vzpomínat na domácí učitele, nebo mistry, kteří měli svou vlastní skupinku učedníků. Chceme vytvořit školu, která odráží skutečný svět, v němž žáci žijí a do kterého mají jednou vstoupit coby vzdělaní a samostatní dospělí.

Školu, která bude rozvíjet přemýšlení, bude ukazovat žákům, jak mají informace chápat v souvislostech, jak mají řešit problémy. Školu, do které se budou těšit, kde se budou navzájem učit, a to nejen společně se svými učiteli, ale také s dalšími odborníky a s rodiči.

Chceme školu, která bude centrem poznání, která bude úzce propojená s vědou, pracovním trhem i každodenním životem. Taková škola nám chybí, proto ji zakládáme.

 

Lenka Krejčová