fb-pixel

Také se vám zdá, že je to jen chvíle, co vaše dítě nastoupilo do mateřské školy, a teď je z něho předškolák? Před nástupem do školy se můžete společně věnovat rozvoji předškolních dovedností a významně mu tak usnadnit první dny a měsíce ve škole.

TIP 1 – TÝDENNÍ PLÁNOVÁNÍ

Společně vytvořte týdenní rozvrh aktivit, které vaše dítě každý den absolvuje, a umístěte ho na dobře viditelné místo (lednice, nástěnka). Dítě tak získá přehled o svém volném čase a také se bude účastnit plánování mimořádných aktivit (oslavy, výlety).

TIP 2 – DOMÁCÍ PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA

Do rozvrhu zahrňte i domácí předškolní přípravu, které se budete věnovat vždy v určité dny. Pokud nemáte doporučení od logopeda nebo speciálního pedagoga, vyhraďte si na práci 2 až 3 dny v týdnu v rozsahu 15 až 20 minut.

TIP 3 – KONTROLA PRÁCE

Hovořte se svým dítětem o tom, proč je důležité jakoukoliv práci kontrolovat, co všechno kontrolujeme a jaké jsou způsoby kontroly. Každý úkol před jeho ukončením společně projděte a proveďte kontrolu podle předem naplánovaného postupu.

Ať se vám v přípravě na školu daří!

Zuzana Hladíková