fb-pixel

Naši ZŠ Poznávání připravujeme již mnoho let. Už ani neumíme říci, kdy jsme se poprvé rozhodli, že školu založíme, ale ta potřeba se ukazuje jako čím dál naléhavější. V současné době máme jasnou vizi, koncepci vzdělávání, strukturu školy, personální obsazení školy pro první školní rok, ale… naléhavě hledáme prostory.

Letos v dubnu jsme po půlročním vyjednávání byli před podpisem smlouvy o pronájmu. Vše vypadalo velmi optimisticky, ale pak se v instituci, s níž jsme jednali, změnily některé osoby ve vedení. Náhle nám bylo řečeno, že se o pronájmu dohodli s někým jiným… Takže jsme po mnoha měsících stáli znovu na začátku.

Plány, že v září 2018 školu otevřeme, se rozplynuly jako pára nad hrncem. Těžko vyjádřit, jak jsme se cítili. Společné odhodlání a myšlenka, že „co nás nezabije, to nás posílí“, nás donutily nevzdat se a znovu začít jednat.

Pokud byste měli jakýkoli tip na prostory na území hlavního města Prahy, které by byly pro školu využitelné, budeme za něj vděční.

A bonus navíc – jestli uvažujete, že by se vám líbilo nechat své děti vzdělávat v naší škole, a pomůžete nám prostory získat, nabízíme vám školné zdarma.

Lenka Krejčová