fb-pixel

Co je to Centrum podpory a poradenství a proč jej máme

Naším cílem jsou spokojení žáci, kteří mají radost z poznávání. Proto je nedílnou součástí školy poradenské pracoviště, které nabízí služby žákům, jejich rodičům i učitelům, pokud je zrovna potřebují. Centrum poskytuje psychologické poradenství, diagnostiku dětí i krátkodobou či dlouhodobou terapii.

 

Výhody školního Centra podpory a poradenství

 • Sídlo centra přímo ve škole;
 • Dobrá propojenost pracovníků poradenského centra a pedagogů;
 • Možnost být v dětmi v každodenním kontaktu a sledovat je v jejich přirozeném prostředí;
 • Schopnost a možnost (díky společným prostorám) okamžitě jednat, a tak předcházet zátěžovým situacím.

Kdo v centru pracuje

 • Psychologové, kteří mají na starosti diagnostiku a tvorbu podpůrného plánu pro žáky v souladu s jejich potřebami;
 • Speciální pedagogové, kteří průběžně pracují se žáky – individuálně i skupinově, v průběhu výuky i v samostatných lekcích;
 • Asistenti pedagoga, kteří podle potřeby přicházejí do tříd a nabízejí pomoc žákům, kteří to právě potřebují.

Základní činnosti centra

 • Průběžné monitorování žáků a screening jejich individuálního vývoje;
 • Komplexní diagnostika založená na principech tzv. dynamického vyšetření, jejímž cílem je zmapovat proces učení a přemýšlení žáků, odhalit jejich silné stránky i zdroje obtíží a následně stanovit vhodné postupy prevence či intervence;
 • Průběžné terapie a reedukace – individuální anebo skupinová práce se žáky, kteří potřebují intenzivnější podporu;
 • Individuální práce se žáky za použití účinných nástrojů – mezi hlavní patří Feuersteinovo instrumentální obohacování (ale i jiné programy, např. HYPO a KUPOZ), rozvoj grafomotoriky či systematická podpora čtenářských i dalších studijních dovedností.