fb-pixel

Jak bude vypadat školní rok 2021/2022

začátek školního roku 1. září 2021
konec 1. pololetí 31. ledna 2022
konec 2. pololetí 30. června 2022

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny 27. října a 29. října 2021
Vánoční prázdniny od 23. prosince 2020 do 2. ledna 2021
Pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 7. – 13. března 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
Letní prázdniny od 1. července 2022 do 31. srpna 2022

 

Rodičovské kavárny

Od září 2019 jsme zavedli nový komunikační formát – tzv. Rodičovské kavárny. Jedná se o platformu pro sdílení informací mezi školou a rodiči, řešení individuálních záležitostí a diskusi nad aktuálními tématy. V neposlední řadě se díky společným setkáním i lépe poznáváme navzájem. Bližší informace k agendě každé kavárny a místě konání najdou rodiče v Edookitu.  

Termíny Rodičovských kaváren pro druhé pololetí školního roku 2021/2022:

7. února 2022 (17.30 – cca 19.00)
1. března 2022 (17.30 – cca 19.00)
4. dubna 2022 (17.30 – cca 19.00)
3. května 2022 (17.30 – cca 19.00)
13. června 2022 (17.30 – cca 19.00)

 

Tripartity

Termíny společných setkání rodičů, dětí a vyučujících nad průběhem vzdělávání:

22. až 26. listopadu 2021 konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími
25. až 29. dubna 2022 konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími

 

Škola v přírodě

Škola v přírodě se týká celé školy a bude se konat od 30. května do 3. června 2022 v oblasti Máchova jezera. Součástí bude i plavecký kurz pro 2. a 3. třídu.

 

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz se uskuteční od 9. do 13. ledna 2022 v hotelu Esprit ve Špindlerově Mlýně.

.

 

Porady vedení a pedagogického sboru

každou středu od 14.00
31. srpna 2021 1. pedagogická rada
10. listopadu 2021 2. pedagogická rada
19. ledna 2022 3. pedagogická rada
13. dubna 2022 4. pedagogická rada
15. června 2022 5. pedagogická rada