fb-pixel

Občas se stane, že jméno naší školy někdo zkomolí a namísto základní škola Poznávání nás přejmenuje na základní škola Poznání.  Zrovna v únoru 2019 se to stalo v článku jednoho celorepublikového deníku.

Ano, byli jsme rádi, že se o nás píše, ale kdyby si nás nějaký čtenář chtěl najít na internetu, byl by neúspěšný. Slovo poznání je lidem možná bližší a slýcháme ho častěji než slovo poznávání. My jsme se ale rozhodli, že se chceme jmenovat základní škola Poznávání.

Důvod?

Poznání je dokonané. Něco jsme se dozvěděli, něčemu jsme porozuměli, pochopili jsme.

Ve škole s našimi žáky si ale přejeme poznávat denně, společně se učit, ukazovat si, že jde o nikdy nekončící proces, že se stále máme co dozvídat, že objevování nového nás baví. Chceme podněcovat žáky, aby přemýšleli, hledali řešení všelijakých úloh a problémů. Těšíme se, jak se budeme učit společně s nimi a vzájemně se budeme obohacovat.

Proto se jmenujeme ZŠ Poznávání. Slyšíte v tom slově neukončenost? Je to proces, který plyne a konec je v nedohlednu.

Konec v nedohlednu… To může někdy znít děsivě. Ale jindy to může být VÝZVA. A my ji přijímáme. Proto jsme základní školu Poznávání založili.

Lenka Krejčová