fb-pixel

Co řekli o ZŠ Poznávání rodiče našich dětí

 

Otevřená komunikace a dialog jsou jedním ze základních principů naší školy. Rodiče nám zprostředkovávají důležitou zpětnou vazbu, díky které se zlepšujeme a rozvíjíme. Některých jsme se zeptali na to, jaká je podle nich naše škola. A možná si jejich názor přečtete rádi i vy. Tady jsou odpovědi.

 

Jak hodnotíte naši školu? Co na ní oceňujete a v čem vám připadá jiná?

 

„Zásadní rozdíl vidím v partnerském přístupu k žákům a v budování jejich vnitřní motivace se učit. Nesetkala jsem se jinde s tím, že by si druháček sám a poctivě hlídal úkoly a velké projekty, které si sám vybral, a pečlivě je i dlouhodobě zpracovával. Velmi dobře fungují také týdenní plány a stanovování si vlastních cílů. Oceňuji, že žáčci musí od začátku prezentovat své výstupy ostatním. Klíčový je také rozvoj reflexe učení. Ve škole jsou děti vedeny k aktivitě, k přemýšlení, propojování témat a řešení problémů, což jsou pro budoucnost zásadní dovednosti. Důležité jsou také vztahy a bezpečné prostředí. 

Zároveň i zde musí někdy čelit tomu, že se mu něco nechce. To je ale pro život také dobře. Na některých alternativních školách je vysoká míra anarchie a nesměrování dětí ke vzdělávacím cílům. To v ZŠ Poznávání není. Příjemný je také otevřený přístup k rodičům. V českém školství je bohužel běžné, že při kontaktu ze strany školy se rodič automaticky „zatáhne“, protože čeká problém. Intenzivnější komunikace, která staví i na pozitivních věcech, toto vnitřní nastavení boří. Přála bych ho všem školám. A oceňuji práci, kterou to stojí.“

Magdaléna Klimešová, její syn Vojtěch chodí do 2. třídy, profesně se věnuje evaluacím ve vzdělávání

 

„Do ZŠ Poznávání jsme se všichni tři zamilovali už v prvních chvílích, kdy jsme přišli na ukázkovou hodinu k prvňáčkům. Je moc bezva, že může být škola naprosto přirozenou a pozitivní součástí našeho života, že se z ní všichni těšíme a absolutně nemusíme pociťovat žádný stres typu „mně se tam nechce“. 

Partnerský a individuální přístup k dítěti, absence direktivity a rozvoj vztahů napříč školou i rodinami je to nejlepší, co jsme si mohli pro našeho syna přát. A přitom škola neuhýbá od běžných osnov. Výuka je ale zajímavá, zábavná, kreativní, přínosná a hlavně smysluplná pro praktický život. Každé dítě bez výjimky je tu uznávaná osobnost a ví, proč tu je a proč se dané věci učí. Díky přístupu všech se do školy děti těší a učení a poznávání života je baví. Jsme tu moc šťastní.“

Markéta Pavlasová, její syn Matouš navštěvuje 1. třídu

 

„Mé tři děti chodí do ZŠ Poznávání od září a jsou nadšené! Všechny se s lehkostí integrovaly do kolektivu a za těch pár měsíců toho zažily mnoho – od seznamování s novým prostředím a spolužáky, přes online výuku, po nejrůznější projekty a výlety. 

Pozitivně vnímáme individuální přístup k dětem a jejich potřebám, učení formou hry a projektů, do kterých se děti s velkou motivací zapojují. Líbí se nám praktické fungování školy, partnerský přístup a otevřená komunikace s dětmi i rodiči. ZŠ Poznávání skvěle zapadá do puzzle našich rodinných hodnot.“

Jana Longauerová, její dvojčata Viktória a Viliam chodí do 1. třídy, dcera Michaela do 4. třídy.