fb-pixel

Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu do první třídy

Do první třídy pro školní rok 2022/2023 byly přijaty děti s evidenčním číslem přihlášky 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 26, 27, 31, 34, 35, 46, 48.

Na novou partu žáků se už moc těšíme.

ZŠ Poznávání

 

Informace k zápisu

Jak zápis probíhá:

Zápis do první třídy, jejíž kapacita je 18 dětí, probíhá individuálně s každým dítětem a jeho rodičem/rodiči zvlášť. Snahou je, aby se děti po zápisu do školy těšily. Bude to milé a přátelské (online) setkání, kde se my seznámíme s dětmi a ony a jejich rodiče s naší školou a lidmi, kteří v ní pracují. Setkání netrvá déle než 30 minut.

Formální část zápisu zahrnuje vyplnění elektronické přihlášky a její následné doručení do školy společně s kopií rodného listu. Podepsanou žádost lze předat jedním z následujících způsobů:

  • poslat do datové schránky – ID naší datové schránky: mvwrmbr;
  • žádost opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem poslat v příloze e-mailem;
  • poštou na adresu ZŠ Poznávání, Perunova 975/6, Praha 3, 130 00;
  • osobně ve škole během zápisu nebo po předchozí dohodě termínu.

Motivační část zápisu, tedy rozhovor s dítětem, bude probíhat následovně:

  • seznámení s dítětem a rodiči;
  • motivace dítěte k nástupu do školy;
  • orientační posouzení školní připravenosti dítěte – společné prohlížení obrázku a povídání o něm (verbální schopnosti, dovednosti a vědomosti, přesnost vnímání).

Kritéria přijetí: 

  • sourozenec, který je přihlášen ke vzdělávání na naší škole;
  • projevení zájmu o studium.

Pokud máte k zápisu a/nebo jeho průběhu nějaké otázky, ozvěte se prosím Zuzaně Hladíkové na z.hladikova@skolapoznavani.cz nebo na telefon +420 605 745 145.

Těšíme se na vás u zápisu!

Tým ZŠ Poznávání