Proč máme školní centrum vzdělávání?

  • Snažíme se, aby škola byla prostorem nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, prarodiče a všechny příznivce školy.
  • Informujeme o chodu školy, zveme a zapojujeme rodiče a širokou veřejnost do školních aktivit. Milým zpestřením bude rodičovská kavárna, která se stane místem pravidelného setkávání a diskusí rodičů.
  • Plánujeme pořádání pravidelných akcí vycházejících z ročního kalendáře, jako vítání jara, vánoční výstavu či zahradní slavnost, ale i aktivity nepravidelné, jako semináře, kurzy, přednášky a workshopy, společné tvoření nebo sportovní aktivity. Prostřednictvím centra vzdělávání chceme být školou otevřenou široké veřejnosti, skutečným místem poznávání a vzdělávání pro všechny generace.
  • Nedílnou součástí centra vzdělávání je vlastní aktivita žáků. Podílejí se na realizaci všech akcí a získávají příležitost prezentovat výstupy své práce.
  • Děláme vše pro to, aby se u nás děti cítily dobře a chodily k nám rády, protože celkový kladný dojem z prostředí má vliv na jejich psychický i fyzický stav.
Základní škola „Poznávání“ s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.