fb-pixel

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

 • vedení školy
 • centrum podpory a poradenství
 • koncepce školy, tvorba školního vzdělávacího programu
 • spolupráce s vysokými školami a zahraničními partnery
 • e-mail: l.krejcova(at)skolapoznavani.cz

Více o Lence Krejčové

Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková

 • vedení školy
 • koncepce školy a tvorba školního vzdělávacího programu
 • finanční stránka školy, rozpočty, dotace a granty
 • komunikace s dalšími organizacemi
 • centrum podpory a poradenství
 • e-mail: z.hladikova(at)skolapoznavani.cz

Více o Zuzaně Hladíkové

Mgr. Jana Brodská

 • ředitelka školy
 • třídní učitelka pro 2. třídu
 • kurzy pro předškoláky
 • e-mail: j.brodska(at)skolapoznavani.cz

Více o Janě Brodské

Mgr. Martin Šimáček

 • vedení a koncepce školy
 • organizace rodičovské kavárny a mimoškolních aktivit
 • spolupráce s partnery školy
 • e-mail: m.simacek(at)skolapoznavani.cz

Více o Martinu Šimáčkovi

Mgr. Olga Štefanová

 • třídní učitelka pro 1. třídu
 • e-mail: o.stefanova(at)skolapoznavani.cz

Více o Olze Štefanové

Mgr. Kamila Plísková

 • asistentka v 1. třídě, podílí se na tandemové výuce
 • e-mail: k,pliskova(at)skolapoznavani.cz

Více o Kamile Plískové

Bc. Anna Svatoňová

 • třídní učitelka pro 3. třídu
 • e-mail: a.svatonova(at)skolapoznavani.cz

Více o Anně Svatoňové

Mgr. Michaela Rzepecká

 • asistentka v 3. třídě, podílí se na tandemové výuce
 • v Centru podpory a poradenství koordinuje práci dalších asistentů
 • e-mail: m.rzepecka(at)skolapoznavani.cz

Více o Michaele Rzepecké

Mgr. Jan Pevný

 • třídní učitel pro 4. třídu
 • e-mail: j.pevny(at)skolapoznavani.cz

Více o Janu Pevném

Anna Vajdová

 • asistentka v 4. třídě, podílí se na tandemové výuce
 • vede odpolední výtvarný kroužek
 • e-mail: a.vajdova(at)skolapoznavani.cz

Více o Anně Vajdové

Mgr. Lucie Gutkaisová

 • vedoucí odpoledního klubu
 • v klubu pracuje se staršími žáky
 • e-mail: l.gutkaisova(at)skolapoznavani.cz

Více o Lucii Gutkaisové

Kristýna Lassigová

 • průvodkyně v odpoledním školním klubu
 • v klubu pracuje s mladšími žáky
 • e-mail: k.lassigova(at)skolapoznavani.cz

Více o Kristýně Lassigové

Patrik Buday

 • asistent v odpoledním klubu

 • podílí se na sportovních kroužcích

Více o Patriku Budayovi

Mgr. Markéta Škrnová Frýbová

 • vyučující angličtiny

Více o Markétě Škrnové Frýbové

Základní škola Poznávání, s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

Základ pedagogického myšlení jsem získala od své maminky, která se celý svůj profesní život věnuje předškolnímu vzdělávání.

Absolvovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli, kde jsem se mohla učit od skvělých praktiků a učitelů. Následně jsem vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na speciální pedagogiku a posléze i psychologii na katedře psychologie FF UK, kde jsem se specializovala na školní a poradenskou psychologii.

Pracovní zkušenosti jsem získala jako asistentka pedagoga v MŠ a ZŠ pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové, jako učitelka mateřské školy v MŠ Kohoutek při ZŠ Hanspaulka a především při svém působení v DYS-centru Praha, z. ú., kde pracuji na pozici psycholožky a speciální pedagožky s dětmi předškolního a mladšího i staršího školního věku.

V současnosti se realizuji také ve Středisku pro studenty se specifickými potřebami ELSA při ČVUT, kde se setkávám především se studenty, u kterých se ukazuje, jak velkou roli ve vzdělávání hraje, když vědí, jak se učit, jaké strategie využít. A na to v naší škole budu dbát.