doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

 • vedení školy
 • centrum podpory a poradenství
 • koncepce školy, tvorba školního vzdělávacího programu
 • koordinace asistentů pedagoga
 • spolupráce s vysokými školami a zahraničními partnery
 • e-mail: l.krejcova@skolapoznavani.cz

Více o Lence Krejčové.

Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková

 • vedení školy
 • koncepce školy a tvorba školního vzdělávacího programu
 • finanční stránka školy, rozpočty, dotace a granty
 • komunikace s dalšími organizacemi
 • centrum podpory a poradenství
 • e-mail: z.hladikova@skolapoznavani.cz

Více o Zuzaně Hladíkové.

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

 • poradenství v centru podpory a poradenství
 • individuální podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • volnočasové a odpolední aktivity se žáky školy

Mgr. Jana Brodská

 • výuka první třídy
 • celoškolní projekty, umělecké dny
 • kurzy pro předškoláky

Mgr. Jana Brodská

 • ředitelka školy
 • výuka první třídy
 • celoškolní projekty, umělecké dny
 • kurzy pro předškoláky
 • e-mail: j.brodska@skolapoznavani.cz

Více o Janě Brodské.

Mgr. Martin Šimáček

 • vedení a koncepce školy
 • organizace rodičovské kavárny a mimoškolních aktivit
 • spolupráce s partnery školy
 • e-mail: m.simacek@skolapoznavani.cz

Více o Martinu Šimáčkovi.

Mgr. Jana Kopecká

Více o Janě Kopecké.

Mgr. Markéta Kůtková

 • výuka 2. a 3. třídy
 • celoškolní projekty, umělecké dny
 • individuální podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • e-mail: m.kutkova@skolapoznavani.cz

Více o Markétě Kůtkové.

Mgr. Markéta Škrnová Frýbová

 • vyučující angličtiny

Více o Markétě Škrnové Frýbové.

Kryštof Bloch

 • asistent učitelů
 • student psychologie a speciální pedagogiky na PedF UK
Základní škola „Poznávání“ s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.