fb-pixel

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

 • spoluzakladatelka a členka vedení školy
 • Centrum podpory a poradenství
 • koncepce školy, tvorba školního vzdělávacího programu
 • spolupráce s vysokými školami a zahraničními partnery
 • e-mail: l.krejcova(at)skolapoznavani.cz

Více o Lence Krejčové

Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková

 • spoluzakladatelka a členka vedení školy
 • koncepce školy a tvorba školního vzdělávacího programu
 • finanční stránka školy, rozpočty, dotace a granty
 • komunikace s dalšími organizacemi
 • Centrum podpory a poradenství
 • e-mail: z.hladikova(at)skolapoznavani.cz

Více o Zuzaně Hladíkové

Mgr. Klára Laurenčíková

 • spoluzakladatelka a členka vedení školy
 • koncepce školy a tvorba školního vzdělávacího programu
 • komunikace se spolupracujícími organizacemi
 • e-mail: k.laurencikova(at)skolapoznavani.cz

Více o Kláře Laurenčíkové

Mgr. Martin Šimáček

 • spoluzakladatel a člen vedení školy
 • koncepce školy
 • organizace rodičovské kavárny a mimoškolních aktivit
 • spolupráce s partnery školy
 • e-mail: m.simacek(at)skolapoznavani.cz

Více o Martinu Šimáčkovi

Mgr. Jana Brodská

 • ředitelka školy
 • třídní učitelka pro 2. třídu
 • kurzy pro předškoláky
 • e-mail: j.brodska(at)skolapoznavani.cz

Více o Janě Brodské

Mgr. Olga Štefanová

 • třídní učitelka pro 1. třídu
 • e-mail: o.stefanova(at)skolapoznavani.cz

Více o Olze Štefanové

Mgr. Kamila Plísková

 • asistentka v 1. třídě, podílí se na tandemové výuce
 • e-mail: k,pliskova(at)skolapoznavani.cz

Více o Kamile Plískové

Bc. Anna Svatoňová

 • třídní učitelka pro 3. třídu
 • e-mail: a.svatonova(at)skolapoznavani.cz

Více o Anně Svatoňové

Mgr. Michaela Čermáková

 • asistentka v 3. třídě, podílí se na tandemové výuce
 • v Centru podpory a poradenství koordinuje práci dalších asistentů
 • e-mail: m.cermakova(at)skolapoznavani.cz

Více o Michaele Čermákové

Mgr. Jan Pevný

 • třídní učitel pro 4. třídu
 • e-mail: j.pevny(at)skolapoznavani.cz

Více o Janu Pevném

Anna Vajdová

 • asistentka v 4. třídě, podílí se na tandemové výuce
 • vede odpolední výtvarný kroužek
 • e-mail: a.vajdova(at)skolapoznavani.cz

Více o Anně Vajdové

Mgr. Markéta Škrnová Frýbová

 • vyučující angličtiny

Více o Markétě Škrnové Frýbové

Arnaud Degroux

 • vyučující angličtiny v 1.-4. třídě

Více o Arnaudu Degrouxovi

Mgr. Lucie Gutkaisová

 • vedoucí odpoledního klubu
 • v klubu pracuje se staršími žáky
 • e-mail: l.gutkaisova(at)skolapoznavani.cz

Více o Lucii Gutkaisové

Kristýna Lassigová

 • průvodkyně v odpoledním školním klubu
 • v klubu pracuje s mladšími žáky
 • e-mail: k.lassigova(at)skolapoznavani.cz

Více o Kristýně Lassigové

Patrik Buday

 • asistent v odpoledním klubu

 • podílí se na sportovních kroužcích

Více o Patriku Budayovi

Marek Penc

 • asistent v odpoledním klubu
 • podílí se na sportovních a tvůrčích aktivitách

Více o Marku Pencovi

 

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

Základ pedagogického myšlení jsem získala od své maminky, která se celý svůj profesní život věnuje předškolnímu vzdělávání.

Absolvovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli, kde jsem se mohla učit od skvělých praktiků a učitelů. Následně jsem vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na speciální pedagogiku a posléze i psychologii na katedře psychologie FF UK, kde jsem se specializovala na školní a poradenskou psychologii.

Pracovní zkušenosti jsem získala jako asistentka pedagoga v MŠ a ZŠ pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové, jako učitelka mateřské školy v MŠ Kohoutek při ZŠ Hanspaulka a především při svém působení v DYS-centru Praha, z. ú., kde pracuji na pozici psycholožky a speciální pedagožky s dětmi předškolního a mladšího i staršího školního věku.

V současnosti se realizuji také ve Středisku pro studenty se specifickými potřebami ELSA při ČVUT, kde se setkávám především se studenty, u kterých se ukazuje, jak velkou roli ve vzdělávání hraje, když vědí, jak se učit, jaké strategie využít. A na to v naší škole budu dbát.