fb-pixel

doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

 • spoluzakladatelka a členka vedení školy
 • Centrum podpory a poradenství
 • koncepce školy, tvorba školního vzdělávacího programu
 • spolupráce s vysokými školami a zahraničními partnery
 • e-mail: l.krejcova(at)skolapoznavani.cz

Více o Lence Krejčové

Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková

 • spoluzakladatelka a členka vedení školy
 • koncepce školy a tvorba školního vzdělávacího programu
 • finanční stránka školy, rozpočty, dotace a granty
 • komunikace s dalšími organizacemi
 • Centrum podpory a poradenství
 • e-mail: z.hladikova(at)skolapoznavani.cz

Více o Zuzaně Hladíkové

Mgr. Klára Laurenčíková

 • spoluzakladatelka a členka vedení školy
 • koncepce školy a tvorba školního vzdělávacího programu
 • komunikace se spolupracujícími organizacemi
 • e-mail: k.laurencikova(at)skolapoznavani.cz

Více o Kláře Laurenčíkové

Mgr. Martin Šimáček

 • spoluzakladatel a člen vedení školy
 • koncepce školy
 • organizace rodičovské kavárny a mimoškolních aktivit
 • spolupráce s partnery školy
 • e-mail: m.simacek(at)skolapoznavani.cz

Více o Martinu Šimáčkovi

Mgr. Adriana Zachová

 • třídní učitelka 1. třídy
 • e-mail: a.zachova(at)skolapoznavani.cz

Více o Adrianě Zachové

Lucie Jindrová

 • tandemová učitelka v 1. třídě
 • e-mail: l.jindrova(at)skolapoznavani.cz

Více o Lucii Jindrové

Mgr. Olga Štefanová

 • třídní učitelka 2. třídy
 • e-mail: o.stefanova(at)skolapoznavani.cz

Více o Olze Štefanové

Mgr. Kamila Plísková

 • tandemová učitelka ve 2. třídě
 • e-mail: k,pliskova(at)skolapoznavani.cz

Více o Kamile Plískové

Mgr. Tereza Pachtová

 • asistentka učitele ve 2. třídě
 • e-mail: t.pachtova(at)skolapoznavani.cz

Více o Tereze Pachtové

 

Mgr. Jana Brodská

 • ředitelka školy
 • třídní učitelka 3. třídy
 • kurzy pro předškoláky
 • e-mail: j.brodska(at)skolapoznavani.cz

Více o Janě Brodské

Mgr. Markéta Těthalová

 • tandemová učitelka ve 3. třídě
 • e-mail: m.tethalova(at)skolapoznavani.cz

Více o Markétě Těthalové 

Bc. Anna Svatoňová

 • třídní učitelka 4. třídy
 • e-mail: a.svatonova(at)skolapoznavani.cz

Více o Anně Svatoňové

Marek Penc

 • asistent ve 4. třídě
 • e-mail: m.penc(at)skolapoznavani.cz

Více o Marku Pencovi

 

Mgr. Jan Pevný

 • třídní učitel 5. třídy
 • e-mail: j.pevny(at)skolapoznavani.cz

Více o Janu Pevném

Anna Vajdová

 • tandemová učitelka v 5. třídě
 • e-mail: a.vajdova(at)skolapoznavani.cz

Více o Anně Vajdové

Mgr. Markéta Škrnová Frýbová

 • vyučující angličtiny
 • koncepce výuky angličtiny na celé škole

Více o Markétě Škrnové Frýbové

Bethany Adams Dockalova

 • vyučující angličtiny

Více o Bethany Adams Dockalove

Mgr. Alyssa Dillard

 • vyučující angličtiny
 • podpora bilingvních žáků
 • doprovod na expedicích

Více o Alysse Dillard

Kristýna Lassigová

 • vedoucí odpoledního klubu
 • e-mail: k.lassigova(at)skolapoznavani.cz

Více o Kristýně Lassigové

Patrik Buday

 • asistent v odpoledním klubu

 • podílí se na sportovních kroužcích

Více o Patriku Budayovi

Jana Janáčová

 • zkušená office manažerka a pravá ruka pedagogického týmu 

Více o Janě Janáčové

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

Základ pedagogického myšlení jsem získala od své maminky, která se celý svůj profesní život věnuje předškolnímu vzdělávání.

Absolvovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli, kde jsem se mohla učit od skvělých praktiků a učitelů. Následně jsem vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na speciální pedagogiku a posléze i psychologii na katedře psychologie FF UK, kde jsem se specializovala na školní a poradenskou psychologii.

Pracovní zkušenosti jsem získala jako asistentka pedagoga v MŠ a ZŠ pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové, jako učitelka mateřské školy v MŠ Kohoutek při ZŠ Hanspaulka a především při svém působení v DYS-centru Praha, z. ú., kde pracuji na pozici psycholožky a speciální pedagožky s dětmi předškolního a mladšího i staršího školního věku.

V současnosti se realizuji také ve Středisku pro studenty se specifickými potřebami ELSA při ČVUT, kde se setkávám především se studenty, u kterých se ukazuje, jak velkou roli ve vzdělávání hraje, když vědí, jak se učit, jaké strategie využít. A na to v naší škole budu dbát.