Náš tým

Lenka
doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.
 • spoluzakladatelka a členka vedení školy
 • Centrum podpory a poradenství
 • koncepce školy, tvorba školního vzdělávacího programu
 • spolupráce s vysokými školami a zahraničními partnery
Zuzana
Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková
 • spoluzakladatelka a členka vedení školy
 • koncepce školy a tvorba školního vzdělávacího programu
 • finanční stránka školy, rozpočty, dotace a granty
 • Centrum podpory a poradenství
JanaB foto
Mgr. Jana Brodská
 • ředitelka školy
 • třídní učitelka 5. třídy
Anlaufová
Kristýna Anlaufová
 • tandemová učitelka 1. třídy
Anna foto
Anna Vajdová
 • třídní učitelka 2. třídy
Hana Staňková
Mgr. Hana Freitagová
 • tandemová učitelka ve 2. třídě
Adriana
Mgr. Adriana Buday
 • třídní učitelka 3. třídy
Lucie foto
Lucie Jindrová
 • tandemová učitelka ve 3. třídě
Olga foto
Mgr. Olga Štefanová
 • třídní učitelka 4. třídy
Kamila foto
Mgr. Kamila Plísková
 • tandemová učitelka ve 4. třídě
icon
Bc. Tereza Procházková
 • asistentka ve 4. třídě
Kamila foto
Mgr. Markéta Filla, Ph.D.
 • tandemová učitelka v 5. třídě
 • školní parlament
Marketa foto
Mgr. Markéta Škrnová Frýbová
 • třídní učitelka 6. třídy
 • vyučující angličtiny
 • koncepce výuky angličtiny a cizích jazyků na celé škole
Copy of Andrea Curylová
Bc. Tereza Barthová
 • asistentka pedagoga v 6. třídě
Jan foto
Mgr. Jan Pevný
 • třídní učitel 7. třídy
 • školní parlament
Tetyana foto
Mgr. Tetyana Denysova
 • pedagogická asistentka v 7. třídě
chris
Chris Egner
 • vyučující angličtiny
batek foto
Ing. Matyáš Batěk
 • vyučující angličtiny
Alyssa foto
Mgr. Alyssa Dillard
 • vyučující angličtiny
 • podpora bilingvních žáků
 • doprovod na expedicích
Yazmin Araceli Luna Cruz
  vyučující španělštiny

justýna
Mgr. Justina Kletečková
 • vyučující českého jazyka
Jiri
Mgr. Jiří Krůček
 • učitel IKT
urban
Adam Urban
 • vyučující hudební výchovy
valentyna
MgA. Valentýna Kloboučníková
 • učitelka výtvarné výchovy
Rosenbaum
Bc. Jan Rosenbaum
 • vyučující tělesné výchovy
Lucia foto
Mgr. Lucia Paušlyová
 • učitelka přírodovědných předmětů
KristynaL foto
Kristýna Lassigová
 • vedoucí odpoledního klubu
Patrik foto
Patrik Buday
 • asistent v odpoledním klubu
 • podílí se na sportovních kroužcích
anežka komárková
Anežka Komárková
 • vyučující v odpoledním klubu
Andrea Curylová
Andrea Curylová
 • vyučující v odpoledním klubu
JanaJ foto
Mgr. Jana Janáčová
 • zkušená office manažerka a pravá ruka pedagogického týmu
ozdobaozdobaozdoba