Nejsme v tom sami

logo
CZ.NIC
Firma CZ.NIC věnovala naší škole tři PC a tři tablety. Zařízení nám v době zavřených škol pomáhají v online výuce, v době otevřených škol zlepšují kvalitu prezentací měsíčních témat a přispívají k rozvoji ICT dovedností našich dětí.
logo
Laboratorní škola Labyrinth
Labyrinth je první laboratorní škola v ČR. Byli jsme u toho, když vznikala, a zůstáváme v intenzivním kontaktu. Labyrinth nás podporuje a pomáhá nám a my se těšíme, až budeme budovat společnou síť laboratorních škol v ČR a ukážeme školskému systému, že toto je relevantní alternativa tradičního vzdělávání.
logo
DYS-centrum Praha, z. ú.
DYS-centrum je organizací, která spoluzaložila „ZŠ Poznávání“ , s. r. o. Pracují v něm dvě ze zakladatelek školy. Při práci s klienty si uvědomily, že chtějí založit školu, která bude jiná, která nedbá na škatulkování a známkování, která bere v potaz, že každý se učí jinak a má svůj potenciál, který musíme nalézt a využít.
logo
The Feuerstein Institute
Organizaci založil prof. Reuven Feuerstein, významný dětský psycholog, jehož teorie i aplikace (instrumentální obohacování, dynamická diagnostika LPAD) nás dlouhodobě inspirují v naší práci s dětmi i dospívajícími.
logo
Autorizované tréninkové centrum metod prof. R. Feuersteina
ATC jako odborná organizace pořádá v ČR kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacování a kurzy dynamického vyšetření LPAD. Většina z nás byla v ATC v minulosti vyškolena, některé z nás tam v současné době vedou kurzy.
logo
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
ČOSIV je nezisková organizace, která se intenzivně věnuje podpoře inkluzivního vzdělávání v ČR. Sdílíme názory na inkluzi, vzájemně se podporujeme a spolupracujeme.
logo
Center for Studies on Inclusive Education
CSIE je britská charitativní organizace, se kterou jsme spolupracovali v několika projektech. Sdílíme názory i vize týkající se inkluzivního vzdělávání.
logo
Redakce Řízení školy
Publikujeme v časopisech Řízení školy, Školní poradenství v praxi, Učitelský měsíčník a získáváme z nich cenné informace o vedení školy, jsme v kontaktu s redakcí i mnohými autory. Pro řízení a vedení školy využíváme informace z portálu Řízení školy online.
logo
Časopis Školní poradenství v praxi
V časopise publikujeme a jedna ze zakladatelek školy je jeho odbornou editorkou. Ve článcích nacházíme cenné informace i inspiraci pro práci se žáky.
ozdobaozdoba