FAQs

Časté otázky rodičů a naše odpovědi na ně    

Jak pracujete s nadanými dětmi?

Ve třídách máme i velmi nadané děti a pracujeme s nimi individuálně, stejně jako s těmi ostatními. To je součástí filozofie naší školy. Snažíme se, že aby se každý rozvíjel podle svých dispozic, ve výuce není nutné, aby vždy všichni dělali ve stejný moment totéž, což umožňuje dětem na různé úrovni pokračovat v učení podle svých potřeb.

Když se dítěti nedaří, třeba v oblasti grafomotoriky, jak s ním pracujete?

Součástí školy je i Centrum podpory a poradenství, které se v případě problémů umí dítěti věnovat individuálně, a to i v online režimu. V našich třídách pracují učitelé v tandemu, takže není problém, aby se jeden věnoval dítěti individuálně i v průběhu skupinové práce. A samozřejmě v případě potřeby využíváme i čistě individuální práci tandemový učitel – žák.

Co děláte, když se někdo ve škole necítí dobře, je plačtivý, říká, že mu někdo ubližuje?

Každý týden máme porady, na kterých probíráme život ve třídách. Snažíme se monitorovat, jak se děti cítí, jak funguje jejich soužití, jakou mají ve třídě i ve škole pozici. Dbáme na to, abychom jakékoli náznaky nepohody hned řešili. V tomto smyslu komunikuje i s rodiči. Buď se s nimi scházíme z naší iniciativy, abychom řešili nastalou nepříznivou situaci dětí, nebo jim nasloucháme, pokud něco oni zaregistrovali doma. Ihned hledáme plány řešení. Pracujeme s dětmi individuálně, nebo plánujeme aktivity pro celou třídu. Pokládáme za samozřejmost, že učit se mohou jen děti, které se cítí ve škole v bezpečí a mají dobrou náladu.

Jak jsou žáci připraveni na případné studium na osmiletém gymnáziu? Jak jsou metody i obsah výuky kompatibilní s „klasickou“ výukou?

Zakládali jsme školu, abychom děti naučili víc než jiné školy, ale jejich připravenost bude samozřejmě individuální. Jelikož jsme škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, jsme vázáni Rámcovým vzdělávacím programem, kterého se držíme. Jen se ho snažíme naplňovat takovým způsobem, kterému děti rozumí a díky tomu se věci i lépe učí. Kompatibilita s klasickou výukou v mnohém nebude úplná: naše děti neznají známky, dlouhé sezení v lavicích ani čistě frontální výuku. Naopak budou lépe vybaveni pro řešení problémů a přemýšlení v souvislostech.

ozdobaozdobaozdoba