Den ve škole

Každý den je jiný. Ale vždy je pestrý, naplněný aktivitami, samostatnou i kolektivní prací, hrou i časem pro odpočinek a regeneraci, poznáváním. Každý den naplňujeme vize laboratorní školy. 

fotodeti

Jak to u nás vypadá?

Škola se otevírá v 8.00 a do 8.40 hodin máme pro všechny malé zájemce ranní družinu. V 9 hodin začíná výuka komunitním kruhem, kde s dětmi plánujeme, hodnotíme, ale také sdílíme zážitky, přání, pochvaly i stížnosti. Pracujeme ve výukových blocích, které jsou delší než klasické vyučovací hodiny, aby měly děti možnost kombinovat různé činnosti, zažít si probírané učivo a byl prostor pro diskusi. Vyučování končí dle rozvrhu každé třídy. Pak mají děti možnost navštěvovat odpolední klub.

Máme online komunikaci mezi rodiči a školou. Používáme školní informační systém edookit logo.

Výukový den

08.00–08.40ranní družina
09.00–09.20komunitní kruh
09.30–11.001. výukový blok
11.15–12.452. výukový blok
12.45–13.30oběd a relaxace
13.30–15.003. výukový blok
do 17.00odpolední klub

Expediční den na 1. stupni

08.00–08.40ranní družina
09.00–09.20komunitní kruh
09.30–12.45expedice
12.45–13.30oběd a relaxace
do 17.00odpolední klub

  Každý týden pořádáme expedice za poznáním, dobrodružné výpravy, workshopy, semináře a jiné aktivity související s měsíčním tématem. Většinou je to v pátek. Na expedice vyrážejí s dětmi také rodilí mluvčí.

  Je libo maso, či vegetariánskou stravu?

  Obědy odebíráme od společnosti Ekolandia. Děti si vybírají ze tří jídel prostřednictvím online objednávkového systému. V nabídce je vždy polévka a jedno vegetariánské jídlo.

  Po škole do klubu či na kroužek

  Odpolední klub je plný zajímavých aktivit, které koncepčně doplňují výuku. Věnujeme se kreativním i pohybovým aktivitám, tvoříme, hrajeme hry či jen relaxujeme. Čtyři dny v týdnu nabízíme dětem také pestrou paletu odpoledních kroužků.

  fotodeti

  Školní rok 2022/2023

  začátek školního roku1. září 2022
  konec 1. pololetí31. ledna 2023
  konec 2. pololetí30. června 2023

  Prázdniny

  Podzimní prázdniny26. 10. a 27. 10. 2022
  Vánoční prázdniny23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
  Pololetní prázdniny3. 2. 2023
  Jarní prázdniny13.–19. 3. 2023
  Velikonoční prázdniny6. 4. 2022
  Letní prázdniny1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
  Rodičovské kavárny

  Od září 2019 jsme zavedli nový komunikační formát – tzv. rodičovské kavárny. Jedná se o platformu pro sdílení informací mezi školou a rodiči, řešení individuálních záležitostí a diskusi nad aktuálními tématy. V neposlední řadě se díky společným setkáním i lépe poznáváme navzájem. Bližší informace k agendě každé kavárny a místě konání najdou rodiče v Edookitu.

  Termíny Rodičovských kaváren v roce 2023:

  9. ledna 2023
  (17.00 nebo 17.30 – cca 19.00)
  9. února 2023(17.00 nebo 17.30 – cca 19.00)
  6. března 2023(17.00 nebo 17.30 – cca 19.00)
  11. dubna 2023 (společné setkání rodičů ve Vinohradském pivovaru)(17.00 – cca 19.00)
  9. května 2023(17.00 nebo 17.30 – cca 19.00)
  12. června 2023 (společné setkání rodičů i dětí v Kasárnách Karlín, při nepřízni počasí v Bazénu Kasáren)od 17.00
  fotodeti

  Škola v přírodě

  Škola v přírodě se týká vždy celého prvního stupně a koná se obvykle na jaře před koncem školního roku. Děti mají bohatý program zaměřený na sport, ekologii, přírodovědu a další témata související s místem konání školy v přírodě. Součástí je i plavecký kurz pro třetí až pátou třídu.

  Ve školním roce 2022/2023 se škola v přírodě koná od 26. do 30. června 2023.

  Badatelský týden

  Badatelský týden: Žáci druhého stupně vyjíždějí namísto školy v přírodě na badatelské expedice, kde pracují na svých projektech - zkoumají, sbírají data, studují, píšou. To vše mimo domov, mimo školu - v přírodě nebo ve městě, to záleží na tématech, která se rozhodli prozkoumat.

  Ve školním roce 2022/2023 se první badatelský týden uskuteční od 12. do 16. prosince 2022 (ve škole a na různých místech Prahy) a druhý badatelský týden bude od 29. května do 2. června 2023 (celotýdenní výjezd mimo Prahu).

  Zimní pobyt na horách

  Lyžařský kurz se koná každou zimu a účastní se ho celá škola. Jezdíme na různá místa v českých horách, ale cíl je stejný - pomoci dětem zlepšit jejich lyžařské a/nebo snowboardové dovednosti.

  fotodeti

  Tripartity na 1. stupni

  Termíny společných setkání rodičů, dětí a vyučujících nad průběhem vzdělávání:

  21.–25. 11. 2022konkrétní datum si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími
  17.–21. 4. 2023konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími

  Konzultace na 2.stupni

  Termíny společných setkání rodičů, dětí a vyučujících nad průběhem vzdělávání:

  14.–18. 11. 2022konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími
  11.–14. 4. 2023konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími

  Porady vedení a pedagogického sboru

  každou středuod 14.00
  25. srpna 20221. pedagogická rada
  16. listopadu 20222. pedagogická rada
  18. ledna 20233. pedagogická rada
  12. dubna 20234. pedagogická rada
  14. června 20235. pedagogická rada
  fotodeti
  ozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdoba