Den ve škole

Každý den je jiný. Ale vždy je pestrý, naplněný aktivitami, samostatnou i kolektivní prací, hrou i časem pro odpočinek a regeneraci, poznáváním. Každý den naplňujeme vize laboratorní školy. 

fotodeti

Jak to u nás vypadá?

Škola se otevírá v 8.00 a do 8.40 hodin máme pro všechny malé zájemce ranní družinu. V 9 hodin začíná výuka komunitním kruhem, kde s dětmi plánujeme, hodnotíme, ale také sdílíme zážitky, přání, pochvaly i stížnosti. Pracujeme ve výukových blocích, které jsou delší než klasické vyučovací hodiny, aby měly děti možnost kombinovat různé činnosti, zažít si probírané učivo a byl prostor pro diskusi. Vyučování končí dle rozvrhu každé třídy. Pak mají děti možnost navštěvovat odpolední klub.

Máme online komunikaci mezi rodiči a školou. Používáme školní informační systém edookit logo.

Výukový den

08.00–08.40ranní družina
09.00–09.20komunitní kruh
09.30–11.001. výukový blok
11.15–12.452. výukový blok
12.45–13.30oběd a relaxace
13.30–15.003. výukový blok
do 17.00odpolední klub

Expediční den na 1. stupni

08.00–08.40ranní družina
09.00–09.20komunitní kruh
09.30–12.45expedice
12.45–13.30oběd a relaxace
do 17.00odpolední klub

  Každý týden pořádáme expedice za poznáním, dobrodružné výpravy, workshopy, semináře a jiné aktivity související s měsíčním tématem. Většinou je to v pátek. Na expedice vyrážejí s dětmi také rodilí mluvčí.

  Je libo maso, či vegetariánskou stravu?

  Obědy odebíráme od společnosti Ekolandia. Děti si vybírají ze tří jídel prostřednictvím online objednávkového systému. V nabídce je vždy polévka a jedno vegetariánské jídlo.

  Po škole do klubu či na kroužek

  Odpolední klub je plný zajímavých aktivit, které koncepčně doplňují výuku. Věnujeme se kreativním i pohybovým aktivitám, tvoříme, hrajeme hry či jen relaxujeme. Čtyři dny v týdnu nabízíme dětem také pestrou paletu odpoledních kroužků.

  fotodeti

  Školní rok 2023/2024

  začátek školního roku4. září 2023
  konec 1. pololetí31. ledna 2024
  konec 2. pololetí28. června 2024

  Prázdniny

  Podzimní prázdniny26. 10. a 27. 10. 2023
  Vánoční prázdniny23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
  Pololetní prázdniny2. 2. 2024
  Jarní prázdniny5.–11. 2. 2024
  Velikonoční prázdniny28. 3. 2024
  Letní prázdniny29. 6. 2024 – 1. 9. 2024
  Rodičovské kavárny

  Od září 2019 jsme zavedli nový komunikační formát – tzv. rodičovské kavárny. Jedná se o platformu pro sdílení informací mezi školou a rodiči, řešení individuálních záležitostí a diskusi nad aktuálními tématy. V neposlední řadě se díky společným setkáním i lépe poznáváme navzájem. Bližší informace k agendě každé kavárny a místě konání najdou rodiče v Edookitu.

  Termíny Rodičovských kaváren ve školním roce 2023-2024:

  11. září 2023
  od 17.00
  10. října 2023cca 17.00-19.00
  6. listopadu 2023cca 17.00-19.00
  13. prosince 2023 (spojeno s vánočními dílnami)v 16.00
  8. ledna 2024cca 17.00-19.00
  13. února 2024cca 17.00-19.00
  11. března 2024
  cca 17.00-19.00
  29. dubna 2024 cca 17.00-19.00
  10. června 2024 (rozloučení se školním rokem pro rodiče, děti i tým školy) od 17.00
  fotodeti

  Škola v přírodě

  Škola v přírodě se týká vždy celého prvního stupně a koná se obvykle na jaře před koncem školního roku. Děti mají bohatý program zaměřený na sport, ekologii, přírodovědu a další témata související s místem konání školy v přírodě. Součástí je i plavecký kurz pro třetí až pátou třídu.

  Ve školním roce 2023/2024 se škola v přírodě koná od 3. do 7. června 2024.

  Badatelský týden

  Badatelský týden: Žáci druhého stupně vyjíždějí namísto školy v přírodě na badatelské expedice, kde pracují na svých projektech - zkoumají, sbírají data, studují, píšou. To vše mimo domov, mimo školu - v přírodě nebo ve městě, to záleží na tématech, která se rozhodli prozkoumat.

  Ve školním roce 2023/2024 se první badatelský týden uskuteční od 11. do 15. prosince 2023 (ve škole a na různých místech Prahy) a druhý badatelský týden bude od 20. do 24. května 2024 (celotýdenní výjezd do Lhotky u Mělníka).

  Zimní pobyt na horách

  Výjezd se koná každou zimu a účastní se ho celá škola. Jezdíme na různá místa v českých horách, ale cíl je stejný - užít si zimní radovánky, krásy zimní přírody a třeba si i vyzkoušet některé zimní sporty.

  fotodeti

  Tripartity na 1. stupni

  Termíny společných setkání rodičů, dětí a vyučujících nad průběhem vzdělávání:

  20.–24. 11. 2023konkrétní datum si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími
  17.–19. 4. 2024konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími

  Konzultace na 2.stupni

  Termíny společných setkání rodičů, dětí a vyučujících nad průběhem vzdělávání:

  13.–16. 11. 2023konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími
  8.–12. 4. 2024konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími

  Porady vedení a pedagogického sboru

  každou středuod 14.00
  28. srpna 20231. pedagogická rada
  15. listopadu 20232. pedagogická rada
  17. ledna 20243. pedagogická rada
  17. dubna 20244. pedagogická rada
  19. června 20245. pedagogická rada
  fotodeti
  ozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdoba