Zápis do první třídy

Aktuálně

  Zápis do první třídy pro školní rok 2024-2025 již proběhl. Aktuálně není možné se pro další školní rok do první třídy hlásit. Děkujeme všem rodinám za účast při zápisu.


  Evidenční čísla žádostí přijatých dětí jsou následující: 5, 9, 14, 18, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 55.

fotodeti

Informace k zápisu

Jak zápis probíhá

Zápis do první třídy probíhá individuálně s každým dítětem a jeho rodičem/rodiči zvlášť. Snahou je, aby se děti po zápisu do školy těšily. Bude to milé a přátelské setkání, kde se my seznámíme s dětmi a ony a jejich rodiče s naší školou a lidmi, kteří v ní pracují. Setkání netrvá déle než 30 minut.

Formální část zápisu

Zahrnuje vyplnění elektronické přihlášky on-line. 

 • Vytištěnou a podepsanou přihlášku je nutné přinést s sebou k zápisu dětí, společně s rodným listem dítěte.
Motivační část zápisu

Motivační část zápisu, tedy rozhovor s dítětem, bude probíhat následovně:

 • seznámení s dítětem a rodiči
 • motivace dítěte k nástupu do školy
 • orientační posouzení školní připravenosti dítěte – společné řešení několika úkolů formou hry, za využití obrázků anebo různých hraček a pomůcek (verbální schopnosti, dovednosti a vědomosti, přesnost vnímání)
Kritéria přijetí (podle Stanoviska MŠMT ČR ke kritériím přijímání, č.j. MSMT-2842/2023-1 ze dne 27.1.2023)
 • přítomnost dítěte - budoucího žáka první třídy u zápisu  
 • sourozenec, který je přihlášen ke vzdělávání na naší škole
 • splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP školy
 • trvalé místo bydliště dítěte na Praze 3
 • (kritéria jsou uvedena podle významnosti; přijetí není podmíněno splněním všech čtyř kritérií)

Školné

fotodeti
 • Školné pro rok 2024/2025
 • Roční školné je 110 000 Kč. Pro sourozence máme 25% slevu ze školného, která platí pro každého dalšího sourozence žáka. Školné zahrnuje:

  • Tandemová výuka (přítomnost dvou učitelů ve výuce)
  • Celodenní program (ranní a odpolední družina, kroužky)
  • Podpora ve výuce prostřednictvím asistenta pedagoga
  • Činnost Centra podpory a poradenství
  • Učebnice a další nejen "laboratorní" pomůcky
  • Školní informační systém Edookit
  • Náklady na provoz školních prostor
  • Vzdělávání a rozvoj učitelů

Na co se nás často ptáte aneb FAQs k zápisu

Jak probíhá zápis?

Zápisy probíhají na jaře každého roku a jsou individuální. Přesný čas zápisu se domlouvá s každým zvlášť na základě tzv. předzápisu (jednoduchého formuláře, jehož vyplněním dají rodiče najevo zájem o zápis). Naše zápisy jsou hravé, nenásilné a pro děti i rodiče příjemné. Cílem je poznat se s dětmi i s rodiči.

Jak se dozvím výsledky přijímacího řízení?

O výsledcích přijímacího řízení informujeme rodiče písemně a na webových stránkách školy.

Kolik žáků bývá ve třídě?

Ve třídě máme vždy maximálně 19 dětí.

Je v ZŠ Poznávání nějaký adaptační, seznamovací program pro prvňáky?

V červnu míváme setkání budoucích prvňáků s učiteli. A pak celé září je v podstatě adaptační, začínáme pozvolna, seznamujeme se s dětmi a děti mezi sebou. V případě potřeby je možné do adaptace zapojit i rodiče dětí, kteří mohou být dočasně přítomni ve výuce.

ozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdobaozdoba