Blog

news preview
Poznáváme svět a svět zveme k nám
Pro naše vzdělání i přemýšlení je důležité učit se o jiných kulturách, zemích, jiných prostředích. Proto je to pro nás nedílnou součástí našeho poznávání.

9. května 2024

news preview
Wellbeing má prostor i na naší škole
​​V týdnu od 13. do 20. února se v ČR pořádal nultý ročník Týdne pro wellbeing. A ani my jsme u toho nemohli chybět.

27. února 2024

news preview
Děti online - přednáška pro rodiče a workshopy pro děti
Digitální wellbeing je dnes klíčový, proto jsme uspořádali přednášku pro rodiče a workshopy pro děti s lektory z Replug me, které poskytly rady a nástroje pro bezpečnější a vyváženější užívání technologií a online světa dětmi.

14. února 2024

news preview
Bádání našich starších aneb několikaměsíční multidisciplinární projekty
Ke konci roku měli na 2. stupni dost rušno, studenti totiž finišovali své multidisciplinárními projekty. Zaštiťujícím tématem tohoto pololetí byl sport - na ten se ale naši druhostupňoví pod vedením svých garantů dívali optikou společenských i přírodních věd, skrz umění i historii, prostě v nejširším slova smyslu.

16. ledna 2024

news preview
Skills Builder do každé rodiny
Listopadová rodičovská kavárna se odehrála ve spolupráci se Schola Empirica, která přišla rodičům našich žáků představit program Skills Builder.

9. listopadu 2023

news preview
Evropský týden udržitelného rozvoje u nás ve škole
Každý rok v září se koná Evropský týden udržitelného rozvoje, do kterého jsme se letos zapojili i my (a založili tak zřejmě další tradici).

4. října 2023