fb-pixel

Projekty

logologo
Evropský fond
Projekt je realizován sedmi partnerskými organizacemi z Bulharska, Lotyšska, Itálie, Portugalska, Turecka, Malty a České republiky. Jeho cílem je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na počátku školní docházky, aby se co nejrychleji vyrovnaly jejich šance ve výuce. Pro tyto účely vytvoříme v projektu základní nástroje pedagogické diagnostiky i rozvíjející materiály, které budeme využívat s našimi žáky a dáme k dispozici dalším zájemcům.
logo
Erasmus+ školní vzdělávání – Krátkodobé projekty mobilit
Projekt nazvaný "Orbis pictus" je určený našim páťákům a jejich učitelům. Ve školním roce 2021-2022 a 2022-2023 vyjedou nejstarší žáci prvního stupně na studijní návštěvu do partnerské školy. Cílem jejich pobytu bude nalézt inspiraci pro další rozvoj našeho druhého stupně. Ze stejných důvodů vyjedou v rámci projektu také učitelé na týdenní studijní pobyty, tzv. job-shadowing, do několika evrospkých škol.
logo
ZŠ Poznávání - Šablony III,
spolufinancován Evropskou unií.
V naší škole je od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 realizován projekt s názvem „ZŠ Poznávání - šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022379, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
logo
Ovoce a zelenina do škol
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
ozdobaozdoba