Projekty

logologo
Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom (CoTIC) - projekt Erasmus +
Projekt je realizován sedmi partnerskými organizacemi z Bulharska, Lotyšska, Itálie, Portugalska, Turecka, Malty a České republiky. Jeho cílem je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na počátku školní docházky, aby se co nejrychleji vyrovnaly jejich šance ve výuce. Pro tyto účely vytvoříme v projektu základní nástroje pedagogické diagnostiky i rozvíjející materiály, které budeme využívat s našimi žáky a dáme k dispozici dalším zájemcům.
ODKAZY NA VÝSTUPY PROJEKTU ZDE BUDOU K DISPOZICI V PRŮBĚHU PODZIMU 2023.
logo
Erasmus+ školní vzdělávání – Krátkodobé projekty mobilit
Projekt nazvaný "Orbis pictus" je určený našim páťákům a jejich učitelům. Ve školním roce 2021-2022 a 2022-2023 vyjedou nejstarší žáci prvního stupně na studijní návštěvu do partnerské školy. Cílem jejich pobytu bude nalézt inspiraci pro další rozvoj našeho druhého stupně. Ze stejných důvodů vyjedou v rámci projektu také učitelé na týdenní studijní pobyty, tzv. job-shadowing, do několika evrospkých škol.
logo
ZŠ Poznávání - šablony OP JAK,
spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola realizuje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 projekt s názvem ZŠ Poznávání - šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007315, jenž je financovaný z OP JAK. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím činnosti školního asistenta, dále dojde k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pracovníků ve vzdělávání a žákům bude poskytnuto inovativní vzdělávání.
logo
Ovoce a zelenina do škol
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
logo MŠMTFinancováno Evropskou UniíNárodní plán obnovy
Doučování žáků škol
Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
logo Světová škola
Světová škola
Ve školním roce 2022-2023 jsme se zapojili do projektu Světová škola. Cílem programu je zprostředkovat dětem, že mnohé globální problémy lze řešit na lokální úrovni. Prostřednictvím celoškolním projektů se děti naučí přemýšlet o různých stránkách života v dnešním světě i o zodpovědném a udržitelném životním stylu.
MAP III logo
MAP III
Jsme zapojení do Místního Akčního Plánu rozvoje vzdělávání na území Prahy 3. Jeho cílem je nejen utužení spolupráce mezi školami v našem obvodu, ale především podpora a další rozvoj kvality vzdělávání. 
Copy of logo MŠMTCopy of Financováno Evropskou UniíCopy of Národní plán obnovy
Prevence digitální propasti
Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. V rámci implementace Komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace financované z Národního plánu obnovy (dále jen NPO) byly naší škole poskytnuty finanční prostředky, jejíchž zdrojem je Evropská unie.
Rodiče vítáni logo
Rodiče vítáni
Od roku 2021 mám certifikaci Rodiče vítání. Tuto značku máme na našich dveřích, neboť jsme splnili požadovaná kritéria a prokázali, že jsme škola, která otevřeně komunikuje s rodiči a snaží se budovat vstřícnou a přátelskou spolupráci mezi rodiči, učiteli i žáky.
ozdobaozdoba