fb-pixel

Co nabízíme dětem

 • Chceme, aby děti ve škole zažívaly radost a úspěch ‒ užíváme si spolu každý den.
 • Teorii propojujeme s praktickou stránkou života. Podporujeme přirozené vzdělávání skrze každodenní zkušenost, zážitek, aktivní poznávání a prožití reality.
 • Rozvíjíme potenciál dětí, jejich dovednosti a schopnosti.
 • Respektujeme osobnost každého dítěte, hledáme jeho silné stránky a pomáháme mu rozvinout ty oslabené.
 • Vedeme děti k samostatnosti, schopnosti sebeprezentace a aktivní komunikaci.
 • Záleží nám na tom, aby děti získaly pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělávání a našly ve 21. století své uplatnění.

Co nabízíme rodičům

 • Poskytujeme poradenství a odborné konzultace.
 • Nabízíme partnerství při výchově a vzdělávání. Navzájem si nasloucháme.
 • Zakládáme si na pravidelné a otevřené komunikaci ‒ zajímají nás vaše zkušenosti a názory.

Co nabízíme učitelům

 • Na našich učitelích nám záleží ‒ pouze spokojený a kompetentní učitel dokáže rozvíjet své žáky.
 • Podporujeme vzdělávání učitelů a jejich zájem o další profesní rozvoj.