Den ve škole

Každý den je jiný. Ale vždy je pestrý, naplněný aktivitami, samostatnou i kolektivní prací, hrou i časem pro odpočinek a regeneraci, poznáváním. Každý den naplňujeme vize laboratorní školy. 

fotodeti

Jak to u nás vypadá?

Škola se otevírá v 8.00 a do 8.40 hodin máme pro všechny malé zájemce ranní družinu. V 9 hodin začíná výuka komunitním kruhem, kde s dětmi plánujeme, hodnotíme, ale také sdílíme zážitky, přání, pochvaly i stížnosti. Pracujeme ve výukových blocích, které jsou delší než klasické vyučovací hodiny, aby měly děti možnost kombinovat různé činnosti, zažít si probírané učivo a byl prostor pro diskusi. Vyučování končí dle rozvrhu každé třídy. Pak mají děti možnost navštěvovat odpolední klub.

Máme online komunikaci mezi rodiči a školou. Používáme školní informační systém logo edookit.

Výukový den

08.00–08.40 ranní družina
09.00–09.20 komunitní kruh
09.30–11.00 1. výukový blok
11.15–12.45 2. výukový blok
12.45–13.30 oběd a relaxace
13.30–15.00 3. výukový blok
do 17.00 odpolední klub

Expediční den na 1.stupni

08.00–08.40 ranní družina
09.00–09.20 komunitní kruh
09.30–12.45 expedice
12.45–13.30 oběd a relaxace
do 17.00 odpolední klub

Každý týden pořádáme expedice za poznáním, dobrodružné výpravy, workshopy, semináře a jiné aktivity související s měsíčním tématem. Většinou je to v pátek. Na expedice vyrážejí s dětmi také rodilí mluvčí.

Je libo maso, či vegetariánskou stravu?

Obědy odebíráme od společnosti Ekolandia. Děti si vybírají ze tří jídel prostřednictvím online objednávkového systému. V nabídce je vždy polévka a jedno vegetariánské jídlo.

Po škole do klubu či na kroužek

Odpolední klub je plný zajímavých aktivit, které koncepčně doplňují výuku. Věnujeme se kreativním i pohybovým aktivitám, tvoříme, hrajeme hry či jen relaxujeme. Čtyři dny v týdnu nabízíme dětem také pestrou paletu odpoledních kroužků.

fotodeti

Školní rok 2023/2024

začátek školního roku 4. září 2023
konec 1. pololetí 31. ledna 2024
konec 2. pololetí 28. června 2024

Prázdniny

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
Jarní prázdniny 5.–11. 2. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
Letní prázdniny 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

Rodičovské kavárny

Od září 2019 jsme zavedli nový komunikační formát – tzv. rodičovské kavárny. Jedná se o platformu pro sdílení informací mezi školou a rodiči, řešení individuálních záležitostí a diskusi nad aktuálními tématy. V neposlední řadě se díky společným setkáním i lépe poznáváme navzájem. Bližší informace k agendě každé kavárny a místě konání najdou rodiče v Edookitu.

Termíny Rodičovských kaváren ve školním roce 2023-2024:

11. září 2023 od 17.00
10. října 2023 cca 17.00-19.00
09.30–12.45 (17.30 – cca 19.00)
6. listopadu 2023 cca 17.00-19.00
13. prosince 2023 (spojeno s vánočními dílnami) v 16.00
8. ledna 2024 cca 17.00-19.00
13. února 2024 cca 17.00-19.00
11. března 2024 cca 17.00-19.00
29. dubna 2024 cca 17.00-19.00
10. června 2024 (rozloučení se školním rokem pro rodiče, děti i tým školy) cca 17.00-19.00
foto rodice

Škola v přírodě

Škola v přírodě se týká vždy celého prvního stupně a koná se obvykle na jaře před koncem školního roku. Děti mají bohatý program zaměřený na sport, ekologii, přírodovědu a další témata související s místem konání školy v přírodě. Součástí je i plavecký kurz pro třetí až pátou třídu.

Ve školním roce 2023/2024 se škola v přírodě koná od 3. do 7. června 2024.

Badatelský týden

Badatelský týden: Žáci druhého stupně vyjíždějí namísto školy v přírodě na badatelské expedice, kde pracují na svých projektech - zkoumají, sbírají data, studují, píšou. To vše mimo domov, mimo školu - v přírodě nebo ve městě, to záleží na tématech, která se rozhodli prozkoumat.

Ve školním roce 2023/2024 se první badatelský týden uskuteční od 11. do 15. prosince 2023 (ve škole a na různých místech Prahy) a druhý badatelský týden bude od 20. do 24. května 2024 (celotýdenní výjezd do Lhotky u Mělníka).

Zimní pobyt na horách

Výjezd se koná každou zimu a účastní se ho celá škola. Jezdíme na různá místa v českých horách, ale cíl je stejný - užít si zimní radovánky, krásy zimní přírody a třeba si i vyzkoušet některé zimní sporty.

fotodeti

Tripartity na 1. stupni

Termíny společných setkání rodičů, dětí a vyučujících nad průběhem vzdělávání:

20.–24. 11. 2023 konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími
17.–19. 4. 2024     konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími

Konzultace na 2.stupni

Termíny společných setkání rodičů, dětí a vyučujících nad průběhem vzdělávání:

13.–16. 11. 2023 konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími
8.–12. 4. 2024 konkrétní datum schůzky si dohodne každá rodina individuálně s vyučujícími

Porady vedení a pedagogického sboru

každou středu od 14.00
28. srpna 2023 1. pedagogická rada
15. listopadu 2023 2. pedagogická rada
17. ledna 2024 3. pedagogická rada
17. dubna 2024 4. pedagogická rada
19. června 2024 5. pedagogická rada
foto ucitele