fb-pixel

Na čem stavíme?

  • Naše škola odráží skutečný svět, v němž žáci žijí a do kterého mají jednou vstoupit coby vzdělaní a samostatní dospělí. Je úzce propojená s vědou, pracovním trhem i každodenním životem.
  • Respektujeme individuální tempo každého dítěte, jeho způsob poznávání a přemýšlení, vedeme ho k tomu, aby si našlo svoji strategii učení, plánovalo a průběžně vyhodnocovalo svůj vzdělávací proces, aby zažívalo individuální i týmový úspěch.
  • Máme vlastní centrum podpory a poradenství – když se něco nedaří, sami hledáme způsoby, jak můžeme dítěti pomoci – naším cílem jsou spokojení žáci, kteří zažívají radost z poznávání.
  • Pečujeme o rodiče žáků a vytváříme podporující a spolupracující komunitu, pro kterou připravujeme různé akce (workshopy, tvořivé kurzy, přednášky, výstavy atd.).
  • Učitelé v naší škole musejí dobře zvládat pedagogickou diagnostiku, široké spektrum metod výuky, moderní technologie a inovace ve vzdělávání.
  • Pečujeme o učitele, protože pouze spokojený a kompetentní učitel dokáže plně rozvíjet a motivovat své žáky.
Základní škola Poznávání, s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.