fb-pixel

Odpolední klub

Pokud žáci nemají odpolední výuku, mohou navštěvovat Odpolední klub. Jde o nepovinnou aktivitu, a proto se přihlašují zvlášť. Odpolední klub je plný zajímavých aktivit a kroužků, které koncepčně a – kde to dává smysl – i tematicky doplňují dopolední výuku. Naše nabídka je ale také zaměřená na regeneraci sil, rozvoj tvořivosti a komunikačních a sociálních kompetencí, vytváření vztahu k umění, přírodě a pohybu.

Odpolední klub začíná po obědě ve 13.30 nebo po skončení odpolední výuky a trvá do 17.00.

 

Základní škola Poznávání, s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.