fb-pixel

Odpolední klub

Pokud žáci nemají odpolední výuku, mohou navštěvovat Odpolední klub. Odpolední klub je plný zajímavých aktivit a kroužků, které koncepčně a někdy i tematicky doplňují výuku. Každý den je však část Odpoledního klubu (někdy dokonce celý) věnován pobytu venku: podnikáme expedice za poznáním, jindy se věnujeme kreativním pohybovým aktivitám a někdy jsme prostě jen na hřišti.  

Naše nabídka je obecně zaměřena na regeneraci sil, rozvoj tvořivosti a komunikačních a sociálních kompetencí, vytváření vztahu k umění, pohybu i přírodě.

Odpolední klub začíná po obědě ve 13.30 nebo po skončení odpolední výuky a trvá do 17.00.