fb-pixel

Odpolední klub

Pokud žáci nemají odpolední výuku, mohou navštěvovat Odpolední klub. Jde o nepovinnou aktivitu, a proto se přihlašují zvlášť. Odpolední klub je plný zajímavých aktivit a kroužků, které koncepčně a – kde to dává smysl – i tematicky doplňují dopolední výuku. Naše nabídka je ale také zaměřená na regeneraci sil, rozvoj tvořivosti a komunikačních a sociálních kompetencí, vytváření vztahu k umění, přírodě a pohybu.

Odpolední klub začíná po obědě ve 13.30 nebo po skončení odpolední výuky a trvá do 17.00.