fb-pixel

Měsíční školné činí 9 000 Kč.

Tato částka zahrnuje:

 • výuku a celodenní program (ranní a odpolední družinu, kroužky)
 • tandemovou výuku (přítomnost dvou učitelů ve výuce)
 • výuku mimo budovu školy (umělecké dny – vstupy do divadel, galerií a muzeí)
 • podporu prostřednictvím asistenta pedagoga
 • činnost centra podpory a poradenství (péči speciálního pedagoga či psychologa v rámci vyučování i v odpoledních hodinách)
 • učebnice, učební texty
 • školní informační systém Edookit
 • pravidelné konzultace s učiteli, psychologem, speciálním pedagogem
 • náklady na provoz školních prostor
 • volný vstup do vzdělávacího centra pro žáky a jejich rodinné příslušníky
 • kontinuální a komplexní vzdělávání a rozvoj učitelů
Základní škola „Poznávání“ s.r.o. IČ: 064 58 351 ID datové schránky: mvwrmbr telefon: 704 817 378 e-mail: info@skolapoznavani.cz web: www.skolapoznavani.cz číslo bankovního účtu: 2801409817/2010 Sorry, your browser does not support inline SVG.