fb-pixel

Školné pro rok 2021/2022

Měsíční školné v naší škole činí 9 000 Kč.

Tato částka zahrnuje:

  • výuku a celodenní program (ranní a odpolední družinu, kroužky)
  • tandemovou výuku (přítomnost dvou učitelů ve výuce)
  • výuku mimo budovu školy (umělecké dny – vstupy do divadel, galerií a muzeí)
  • podporu prostřednictvím asistenta pedagoga
  • činnost centra podpory a poradenství (péči speciálního pedagoga či psychologa v rámci vyučování i v odpoledních hodinách)
  • učebnice, učební texty
  • školní informační systém Edookit
  • pravidelné konzultace s učiteli, psychologem, speciálním pedagogem
  • náklady na provoz školních prostor
  • kontinuální a komplexní vzdělávání a rozvoj učitelů

Sleva pro sourozence žáků školy činí 25 % školného. Sleva je platná pro druhého a každého dalšího sourozence žáka.